Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centra apakšstruktūra Jūrmalas jaunatnes iniciatīvu centrs sadarbībā ar Jūrmalas jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju un Jūrmalas jauniešu domi 15. decembrī organizē "Jūrmalas jauniešu forumu 2017".

 

Forums jau sesto gadu kopā pulcē visu Jūrmalas izglītības iestāžu, jauniešu organizāciju un pašvaldības pārstāvjus, lai veicinātu dzīves kvalitātes uzlabošanu Jūrmalā. Foruma laikā notiks tikšanās "Kafija ar politiķi" (Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017.gadam 1.5.apakšsadaļas “Strukturētā dialoga vietējo konsultāciju nodrošināšana” projekts „Kafija ar politiķiem Jūrmalā”), kuras laikā jaunieši kopā ar lēmējvaru diskutēs un veidos rekomendācijas, ko iekļaut jaunajā jaunatnes darba plānošanas dokumentā, balstoties uz jau esošā plānošanas dokumenta prioritārajām jomām. Pasākuma norises vieta: Pumpuru vidusskola, Kronvalda iela 8, Pumpuri.

 

Foruma laikā tiks apbalvoti arī “Jūrmalas gada jaunieši” 3 vecuma grupās, lai izceltu tos jauniešus, kas aktīvi iesaistās, meklē iespējas sevi pilnveidot un nest Jūrmalas jaunieša vārdu skolas, pilsētas, valsts un starptautiskā mērogā ne vien caur formālās, bet arī neformālās izglītības sniegtajām iespējām; kā arī jaunieši, kas veikuši brīvprātīgo darbu 2017.gadā. Jauniešiem, kas veikuši vairāk nekā 50 brīvprātīga darba stundas, tiks izsniegti Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētāja apstiprināti sertifikāti.

 

Pieteikšanās: http://ejuz.lv/h2m