Līdz 12.februārim Jūrmalas jaunieši aicināti pieteikt savas projektu idejas, lai pretendētu uz finansējumu 100 eiro tās realizēšanai. 

image

Tā ir lieliska iespēja īstenot savu iniciatīvu, gūstot nozīmīgu pieredzi projektu veidošanā un ideju realizācijā. Savu projekta pieteikumu aicināti iesniegt jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, pirms tam iepazīstoties ar nolikumu un aizpildot anketu.

 

Projektu konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, kas veicina Jūrmalas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot viņu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju un aktīvu līdzdalību, un kas nav saistītas ar citiem projektiem. Tā ietvaros jauniešiem iespēja gūt atbalstu dažādām aktivitātēm, piemēram, neformālās mācīšanās aktivitātēm un pasākumiem, jauniešu iesaistei brīvprātīgajā darbā, fiziskām aktivitātēm,,piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml., radošai pašizpausmei, tostarp radošajām darbnīcām, improvizācijas teātra nodarbībām un tml., nodarbinātībai, karjeras izglītībai un jauniešu uzņēmējdarbības veicināšanai.

 

Papildu informāciju nepieciešamības gadījumā jaunieši aicināti iegūt, apmeklējot Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centru Raiņa ielā 50-40 vai rakstot uz e-pastu jurmalasjauniesi@edu.jurmala.lv