SIA “Jūrmalas ūdens” sadarbībā ar Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociāciju izsludina eseju un zīmējumu konkursu “Ūdens – dzīvības avots”. 

image

Konkursā aicināti piedalīties Jūrmalas skolu 1. līdz 12. klases audzēkņi.

 

Konkursa uzvarētāji tiks paziņoti 22. martā – Pasaules Ūdens dienā, kas pēc Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) iniciatīvas visā pasaulē tiek atzīmēta jau kopš 1993.gada. Tās koordinatore ir Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO).

 

Atzīmējot šo dienu, SIA “Jūrmalas ūdens” aicina skolēnus piedalīties zīmējumu un eseju konkursā “Ūdens – dzīvības avots”, lai pievērstu uzmanību ūdens tīrības problēmām pilsētvidē, savā sētā un mājā.

 

Konkursa mērķis ir sekmēt skolēnu izpratni par tīra ūdens nozīmi un ar to saistītajām problēmām, sekmēt bērnu un jauniešu radošo spēju attīstību, iedrošināt fantāzijas lidojumam, veicināt bērnu izpratni par vietu, kur dzīvojam, un kā nodrošināt kvalitatīvu dzīvesvidi nākamajām paaudzēm.

 

Lai piedalītos konkursā, dalībnieks:

  • uzzīmē vizuālās mākslas darbu par piedāvāto tēmu. Zīmēt var ar zīmuļiem, krītiņiem, flomāsteriem, krāsām u.c., var pielietot jauktas tehnikas. Darbam jāpievieno īss moto (ne vairāk kā 40 rakstu zīmes), kas atspoguļo darba saturu;

un/vai

  • uzraksta eseju par piedāvāto tēmu (apjoms viena A4 lapaspuse).

 

Darbus konkursam var nosūtīt elektroniski uz e-pasta adresi: project@jurmalasudens.lv vai iesniegt SIA “Jūrmalas ūdens” Promenādes iela 1A, 17 kabinetā  līdz 2018. gada 9. martam, norādot autora vārdu, uzvārdu, skolu un klasi.

 

Visus iesūtītos darbus vērtēs SIA “Jūrmalas ūdens” un Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas apstiprināta komisija.

 

Kopā tiks noteikti 3 uzvarētāji katrā kategorijā - 1., 2. un 3.vieta un katrā vecuma grupā viena aktīvākā klase (1. līdz 4. klase, 5. līdz 9. klase, 10. līdz 12. klase).

 

Uzvarētāji saņems SIA “Jūrmalas ūdens” un Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas balvas, savukārt aktīvākā klase tiks aicināta ekskursijā uz SIA “Jūrmalas ūdens” ražošanas vietām.

 

Ar konkursa nolikumu var iepazīties www.jurmalasudens.lv