Tukuma pedagogi apgūst Jūrmalas pieredzi
Publicēts: ceturtdiena, 13.decembris, 2018
Kategorija: Izglītība
Autors: Inese Širina - Sākumskola “Atvase”

 29. novembrī Jūrmalā viesojās Tukuma novada sākumskolu metodiskās apvienības pārstāvji, lai iepazītos ar mācību procesa organizāciju un metožu dažādošanu mācību stundās.

image

Metodiskās apvienības pārstāvji apmeklēja Jūrmalas sākumskolu “Atvase”, kur skolas direktore Mirdza Vīnberga iepazīstināja ar skolas darbu un tradīcijām. Tukuma kolēģiem bija iespēja vērot mācību stundu norisi. Ciemiņi piedalījās matemātikas stundā 2. klasē, angļu valodas stundā 3. klasē un dabaszinību stundā 6. klasē. Skolotāji atzina, ka Jūrmalas sākumskolā guvuši jaunas idejas mācību procesa organizēšanai, piemēram, skolēnu darba plānošanai, izmantojot pašvadības principu, kustību rotaļu elementu izmantošanā. Savukārt Tukuma skolotāji dalījās pieredzē par mācību darba organizāciju savā novadā – dažas skolotājas dabaszinības stundās strādā tikai ar digitālajiem materiāliem, neizmantojot grāmatas, savukārt citi mācību saturu apgūst no vairākām grāmatā.

 

Kopīgi tika pārrunāti jautājumi par kompetencēs balstītas izglītības ieviešanu skolās.  Skolotāji secināja, ka daudz tiek darīts arī šobrīd, taču jaunās kompetences liek akcentēt pašvērtēšanu, pašvadību, atgriezenisko saiti mācību stundā, caurvijas un sadarbības prasmes.

 

Pēc viesošanās sākumskolā “Atvase” Tukuma novada sākumskolu metodiskās apvienības pārstāvji apmeklēja arī Aspazijas māju, Jūrmalas Mākslas skolu un Jūrmalas Mūzikas vidusskolu.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2019
PILSĒTAS KARTE