Brīvprātīgais darbs – plašas iespējas jauniešiem
Publicēts: trešdiena, 9.janvāris, 2019
Kategorija: Izglītība
Autors: Krista Lubiņa - Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs

Pagājušā gada jūlijā Jaunatnes iniciatīvu centrā Jūrmalā ieradās divas brīvprātīgās – Nino Andguladze (Nino Andguladze) un Salome Mčedlišvili (Salome Mtchedlishvili) no Gruzijas, lai sešus mēnešus veiktu brīvprātīgo darbu – organizētu aktivitātes Jūrmalas jauniešiem un veicinātu starpkultūru dialogu un izpratni par kultūru daudzveidību.

image
Attēla autors: Jānis Norberts Krauja

Attēlā: Salome (no kreisās) un Nino (no labās), piedaloties pasākumu organizēšanā,

bagātinājušas savu pieredzi, kā arī piedāvājušas jaunas iespējas Jūrmalas jauniešiem.

 

Janvāra beigās meitenes dosies atpakaļ uz Gruziju, ņemot līdzi Jūrmalā un Latvijā gūto pieredzi. Šie seši mēneši bija daudzveidīgām aktivitātēm piepildīti, piemēram, organizētas radošās darbnīcas bērnu nometnēs, rīkots gruzīnu kultūras vakars, filmu kluba aktivitātes un dažādas radošās darbnīcas un citi pasākumi. Brīvprātīgās Jūrmalas jauniešiem piedāvāja arī iespēju apgūt gruzīnu valodas pamatus un vadīja jogas nodarbības. Tāpat Nino un Salome pašas piedalījās dažnedažādās aktivitātēs, iepazina latviešu kultūras daudzveidību, tostarp apguva latviešu valodas pamatus.

 

Meitenes visu projekta laiku bija arī liels atbalsts iniciatīvu centra ikdienas darba organizēšanā. Lai gan darba procesā jūtamas kultūras atšķirības, tā bija laba pieredze gan brīvprātīgajām, gan centra darbiniekiem, gan Jūrmalas jauniešiem.

 

Par gūto pieredzi Nino Andguladze stāsta: “Dzīvojot citā valstī, var veicināt savu izaugsmi. Latvieši ir pieraduši dzīvot un rīkoties citādi nekā mēs, tāpēc mums nācās pievērst pastiprinātu uzmanību dažādām niansēm. Dzīvojot Latvijā, paplašinājām savu komforta zonu, jo mācījāmies pielāgoties sabiedrības ieradumiem un normām. Tagad bez problēmām varu iekļauties citā kultūrā, jo pamatā jau visi jūtam, domājam līdzīgi. Šis projekts attīstīja manas prasmes darbā ar bērniem un jauniešiem, tagad daudz vairāk zinu par viņu interesēm. Ļoti daudz iemācījos darot un nostiprināju pārliecību par savām prasmēm. Tagad varu ar tām dalīties. Ir tāda sajūta, ka pēc šī projekta varu doties uz jebkuru valsti un justies tur kā mājās.”

 

Salome Mčedlišvili: “Seši mēneši paskrēja ļoti ātri. Esmu ļoti daudz ieguvusi. Pirmā un svarīgākā lieta, manuprāt, ir tas, ka es iemācījos komunicēt ar citu tautību pārstāvjiem un iepazīstināju ar gruzīnu kultūru un tradīcijām citus. Šobrīd strādāju pie fotokonkursa organizēšanas, tas ir lielākais pasākums projektā, un man tas būs lielisks brīvprātīgā darba noslēgums Latvijā.”

 

Nino un Salome ir Eiropas Brīvprātīgā darba projekta “Esi aktīvs!/Be Active!” dalībnieces. Tas tiek finansēts ar Eiropas Komisijas programmas “Erasmus+: Jaunatne darbībā” līdzekļiem, kuru Latvijā administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra.

 

Arī Jūrmalas jauniešiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, ir lieliska iespēja doties īstermiņa vai ilgtermiņa brīvprātīgajā darbā uz citām valstīm un gūt starptautisku pieredzi. Lai uzzinātu vairāk, aicinām apmeklēt Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centru.

 

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE