Līdz 29.aprīlim ikviens Jūrmalas jaunietis tiek aicināts pieteikt savu ideju iniciatīvu konkursam, lai pretendētu līdz 150 EUR lielu finansējumu savas idejas realizēšanai.

image

Konkursa mērķis ir finansiāli atbalstīt jauniešu iniciatīvas, tādējādi veicinot Jūrmalas jauniešu iekļaušanos pilsētas kultūras, sporta un izglītības procesos, sekmējot jauniešu fiziskās aktivitātes, vērtīborientāciju, aktīvu līdzdalību un finanšu pratību. Uz finansējumu var pretendēt jauniešu projekti, kas veidoti, lai realizētu neformālās mācību aktivitātes un pasākumus, iesaistītu brīvprātīgajā darbā, pievērstu jauniešus fiziskajām aktivitātēm, kā, piemēram, atklātajiem treniņiem, amatierturnīriem u.tml., veicinātu radošo pašizaugsmi, rīkojot radošās darbnīcas, improvizācijas teātra nodarbības un citus pasākumus, kā arī, projekti, kas veidoti jauniešu nodarbinātības, karjeras izglītības un uzņēmējdarbības sekmēšanai.

 

Savas idejas iniciatīvu projektu konkursam var iesniegt jaunieši vecuma posmā no 13 līdz 25 gadiem. Iesniegt projektu idejas var ne tikai jaunietis, bet arī jauniešu grupas.

Ja rodas kādi jautājumi vai nepieciešama konsultācija idejas pieteikuma izstrādes procesā, tad Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs gaida ciemos ikvienu. Savus jautājumus vari uzdot arī rakstot mums uz e-pastu jurmalasjauniesi@edu.jurmala.lv vai zvanot uz tālruni 25728797.

 

Projekta pieteikumu un tā nolikumu atradīsi šeit bit.ly/iniciativas2019 un Jūrmalas jauniešu sociālo tīklu kontos.