Jūrmalas skolu pašpārvalžu līderi un Jaunatnes iniciatīvu centrs aicina jauniešus piedalīties skolēnu pašpārvalžu forumā “Skolēni pavasarī”, kas notiks 28. maijā Majoru vidusskolā.

image

Projekta “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” ietvaros Jūrmalas jaunieši visa 2018./2019. mācību gada garumā organizēja un piedalījās dažādās aktivitātēs ar mērķi paplašināt un attīstīt jauniešu un sabiedrības informētību par jaunatnes jomu un jauniešu iespējām. Tika īstenotas divu dienu neformālās izglītības apmācības skolēnu pašpārvaldēm, 10 skolēnu pašpārvalžu līderu informatīvās tikšanās, 11 informatīvie semināri Jūrmalas skolās par līdzdalības iespējām dažādos līmeņos – skolā, pilsētā, valstī un Eiropā –, kā arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Narvu Igaunijā.

 

Noslēdzot projektu, Jūrmalas domes, skolēnu pašpārvalžu un Jauniešu domes pārstāvji, darbā ar jaunatni iesaistītie un Jūrmalas skolu skolēni satiksies forumā, lai iepazītos ar projekta aktivitāšu rezultātiem un radītu priekšlikumus turpmākai savstarpējās sadarbības un informācijas apmaiņas tīkla attīstībai. Dalībniekiem dinamiskā darbnīcā būs iespēja izdzīvot procesu no idejas radīšanas līdz realizēšanai skolēnu pašpārvaldē, kā arī iedvesmoties no jauniešiem, kas, iesaistoties jauniešu organizācijās un citādi līdzdarbojoties sabiedriskajā dzīvē, sasnieguši augstus mērķus.

 

Pieteikšanās līdz 26. maijam visiem jauniešiem gan individuāli, gan komandām 4–5 cilvēku sastāvā. Pieteikuma anketa: http://bit.ly/spforums; papildu informācija atrodama Jūrmalas jauniešu sociālo tīklu kontos (“Facebook” – @jurmalasxjauniesi; “Instagram” – @jurmalasjauniesi).

 

Projekts “Jūrmalas jauniešu informācijas tīkls” tiek īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2018. gadam valsts budžeta finansējuma ietvaros.