Uzņemšana Jūrmalas Mākslas skolas profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” un Mūzikas vidusskolas mācību programmā “Vokālā un skatuves māksla”.

image

Uzņemšana Jūrmalas Mākslas skolā

Audzēkņu, kuri 2019./2020. mācību gadā mācīsies vispārizglītojošās skolas 2. klasē, uzņemšana jaunajam 2018./2019. mācību gadam 21., 22. un 23. maijā plkst. 16.00.

 

Iestājpārbaudījumi kompozīcijā un keramikā (līdzi jāņem zīmēšanai un gleznošanai nepieciešamie materiāli).

 

Audzēkņi, kuri mācās vispārizglītojošo skolu 3. līdz 6. klasē, pēc iestājpārbaudījumu rezultātiem var tikt uzņemti vecāko kursu brīvajās vietās.

 

Skolas adrese: Jūrmala, Jaundubulti, Strēlnieku pr. 30; www.jurmala.makslasskola.lv.

Informācija pie sk. Kristīnes Beltes, tālr. 26426931.

Pieteikšanās uz iestājpārbaudījumiem pa tālr. 67767529, 67769257.

Nepieciešamie dokumenti:

  • vecāku aizpildīts iesniegums pēc noteiktas formas;
  • ārsta izziņa par veselības stāvokli;
  • iestājpārbaudījumu dienā jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Piedāvā apgūt vokālo un skatuves mākslu

 

Mūzikas vidusskolas jaunākā mācību programma “Vokālā un skatuves māksla” ir šobrīd vienīgā šāda veida mācību programma Latvijā, kas nespecializējas tikai uz vienu noteiktu akadēmiskās mūzikas žanru, bet ļauj jauniešiem iepazīt savus talantus un izkopt tieši to, kas ir vistuvākais.

 

Programmas ietvaros padziļināti var apgūt mūziku, dziedāšanu, deju un aktiera mākslu līmenī, kas nākotnē ļaus turpināt izglītību kādā no šīm mākslas nozarēm Mūzikas un Kultūras akadēmijā Latvijā vai ārvalstīs, lai kļūtu par profesionāliem aktieriem, dziedātājiem, dejotājiem, horeogrāfa vai kultūras menedžmentā strādājošiem speciālistiem.

Programmai var pieteikties jaunieši vecumā no 13 līdz 16 gadiem. Iestājpārbaudījumi 4. jūnijā. Pretendentiem jāsagatavo un no galvas jādzied dziesma, jārunā dzejolis vai prozas darbs, 5. jūnijā – muzikālās dzirdes pārbaude. Interesentus lūdzam pieteikties konsultācijām pie pedagoģes Karmenas Radovskas, zvanot pa tālruni 29139033. Konsultācijas notiks Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, 3. klasē, 22. maijā plkst. 18.00– 18.40, 27. maijā plkst. 14.00–15.00 un 1. jūnijā plkst. 17.00 –18.00.

 

Jūrmalas Mūzikas vidusskolā šobrīd notiek aktīva gatavošanās mācību gada noslēguma pārbaudījumiem un gandrīz katru dienu ir iespēja apmeklēt kādu no mācību koncertiem skaistajā Dubultu koncertzālē vai kamerzālē.