Par izciliem sasniegumiem mācībās Jūrmala pasniedz naudas balvas skolēniem
Publicēts: otrdiena, 11.jūnijs, 2019
Kategorija: Izglītība

10. jūnijā Dzintaru koncertzālē Jūrmalas pilsētas dome godināja Jūrmalas pilsētas pašvaldības skolu audzēkņus, pasniedzot naudas balvas 215 skolēniem. Balvas piešķirtas par izciliem sasniegumiem mācībās, olimpiādēs, zinātniski pētnieciskajos darbos, mūzikas un mākslas konkursos un sporta sacensībās valsts mērogā šajā mācību gadā.

image

Naudas balvas par sasniegumiem saņēma 215 skolēni – no tiem deviņi skolēni sevi apliecinājuši eksakto un humanitāro mācību priekšmetu olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu konkursos, mākslā un sportā valsts mērogā, četri Jūrmalas skolēni ieguvuši godalgotas vietas valsts mēroga atklātajos mācību priekšmetu konkursos, savukārt 191 skolēnam vidējā atzīme, mācību gadu noslēdzot, bija augstāka par 8,5 ballēm. Apbalvojumi piešķirti par augstiem sasniegumiem latviešu valodā, valodniecībā un literatūrzinātnē, vēsturē, bioloģijā un ķīmijā, vizuālajās mākslās, mūzikā un sportā.

 

Naudas balvas piešķirtas arī 20 izcilākajiem profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu audzēkņiem. Jūrmalas Mūzikas vidusskolas audzēkņi guvuši godalgotas vietas starptautiskos konkursos, augsti sasniegumi starptautiskos vizuālās mākslas konkursos bijuši Jūrmalas Mākslas skolas audzēkņiem, kā arī godalgotas vietas Jūrmalas skolēni ieguvuši Latvijas un starptautiska mēroga sporta un tehnisko sporta veidu sacensībās.

 

Naudas balvas skolēniem par sasniegumiem mācībās Jūrmalas pašvaldība piešķir kopš 2016. gada, lai rosinātu veidot pozitīvu attieksmi pret mācībām un sasniegt izcilus rezultātus.

 

Atbilstīgi pašvaldības nolikumam par naudas balvu piešķiršanu par mācību sasniegumiem 7.–9. klašu skolēni, kuriem mācību sasniegumu vidējais vērtējums mācību gadā nav zemāks par 8,5 ballēm, saņēma naudas balvu 100 eiro apmērā, bet 10.–12. klašu skolēni – 150 eiro. Par Latvijas mērogā iegūtu diplomu valsts mācību priekšmetu olimpiādēs (3. posmā) un skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konferencē par I pakāpi piešķir naudas balvas 250 eiro apmērā, par II pakāpi – 200, par III pakāpi – 100 eiro, bet par atzinību – 70 eiro. Par I pakāpi valsts mēroga mācību priekšmetu olimpiādēs un konkursos piešķir naudas balvas 150 eiro apmērā, par II pakāpi – 100 eiro, par III – 70 eiro, par atzinību – 50 eiro. Ja skolēns ir ieguvis vairākas godalgotas vietas, naudas balvu var saņemt par augstāko sasniegumu.

 

Par izvirzīšanu dalībai un par sasniegumiem Valsts izglītības satura centra noteiktajās starptautiskajās mācību priekšmetu olimpiādēs vai starptautiskajā zinātniski pētnieciskajā konferencē naudas balva ir 150 eiro. Naudas balva par izciliem sasniegumiem mākslā, mūzikā, sportā vai jaunradē profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestāžu audzēkņiem ir 100 eiro.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE