Starptautiska pieredze cilvēktiesību jautājumos
Publicēts: piektdiena, 6.septembris, 2019
Kategorija: Izglītība

Šajā vasarā Austrijas galvaspilsētā Vīnē notika starptautisks seminārs, ko rīkoja Austrijas nacionālā aģentūra Erasmus+ programmas Jaunatne darbībā un Eiropas solidaritātes korpuss ietvaros, sadarbojoties ar Latvijas Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

Četru dienu seminārā (4.–7.07.) Latviju pārstāvēja 3 skolas – Jūrmalas Valsts ģimnāzija, Daugavpils 3.vidusskola un Valmieras Gaujas krasta vidusskola, un viena sabiedriskā organizācija – Holokausta muzejs Rīgā.

 

Semināra galvenā tēma bija cilvēktiesības un to izpausmes dažādās jomās kā demokrātija, izglītība, apkārtējā vide, dzimumu līdztiesība, globalizācija, mediji, migrācija, ticība un reliģija, darbs un ģimene. Cilvēktiesības – tie ir pamatstandarti, kas mums kā cilvēkiem ir svarīgi, lai dzīvotu drošu un cienīgu dzīvi, lai pieņemtu un izprastu atšķirīgo.

 

Cilvēktiesības aizsargā mūsu fizisko drošību un garīgo labklājību, sniedzot mums iespēju dzīvot kā brīvām personām un ļaujot dažādos veidos sevi īstenot – izteikties, uzzināt jaunu informāciju, tikties ar draugiem un līdzīgi domājošiem cilvēkiem. Cilvēktiesību pamati ir definēti Eiropas Cilvēktiesību konvencijā, savukārt Latvijā tie ir nostiprināti Latvijas konstitūcijā – Satversmē.

 

Semināra laikā jaunatnes darbiniekiem un skolu pārstāvjiem, kas bija ieradušies no Ungārijas, Itālijas, Portugāles, Bulgārijas, Horvātijas, Igaunijas, Latvijas, Īrijas, Vācijas, Austrijas, Islandes u.c., tika prezentētas dažādas mācību darba metodes un aktivitātes, kuras ir izspējams izmantot, izglītojot jauniešus par aktuāliem jautājumiem cilvēktiesību kontekstā, kā arī bija iespējams dalīties pieredzē un iegūt jaunus kontaktus un partnerus iespējamiem projektiem jaunatnes izglītībā, kurus varētu īstenot nākotnē sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru.

 

Jūrmalas Valsts ģimnāziju seminārā pārstāvēja sociālā pedagoģe Indra Kraģe, kas, uzsākot jauno mācību gadu, dalījās ar seminārā gūto pieredzi ar skolas vēstures, sociālo zinību, kultūras vēstures,  dabas zinību un ģeogrāfijas pedagogiem, lai jauniegūto pieredzi nodotu tālāk un integrētu saistošos mācību priekšmetos.

 

Septembra pirmajā nedēļā (3.09.) Jūrmalas centrālajā bibliotēkā notika seminārs jaunatnes darbiniekiem no visas Latvijas par Jaunatnes sociālo iekļaušanu, un arī šajā seminārā tika prezentēta informācija no semināra Vīnē.

 

Cilvēktiesību jautājumi ir plašs un ļoti svarīgs temats, un par to noteikti ir jārunā izglītības kontekstā, jo nākotnes sabiedrība būs tieši tāda, kādu mēs to kopīgiem spēkiem veidosim.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2020
PILSĒTAS KARTE