Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas skolēni ir iesaistījušies  British Council un Rīgas izglītības un informatīvi metodiskā centra kopprojektā “Darīt kopā!” (“Building Trust through Collaboration”).

image

Projekta mērķis ir veicināt sadarbību starp latviešu un mazākumtautību skolām, lai pilnveidotu mācību procesa organizācijas un vadības kvalitātes ideju un pieredzes apmaiņu, gatavojoties kompetenču pieejas ieviešanai 2020./21.mācību gadā, izmantojot Lielbritānijas skolu pieredzi un idejas.

 

Projekts aizsākās ar vēstuļu apmaiņu starp abu skolu sesto klašu skolēniem. Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas skolēni vēstules rakstīja latviešu, bet Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas skolēni – krievu valodā. Šīs vēstules bija pirmā iepazīšanās, kas ļāva gūt priekšstatu par projekta dalībniekiem.

 

8. novembrī Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā norisinājās Mārtiņdienas ieskandināšanas pasākums, kurā piedalījās arī Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas skolēni.

Gan Lielupes, gan Mežmalas skolu skolēni bija sagatavojuši prezentācijas par Mārtiņdienas svinēšanu, maskas un priekšnesumus Mārtiņdienas noskaņās. Pasākumā īpašu noskaņu radīja jūrmalnieku folkloras kopa „Mare”, kura ar dziesmām un rotaļām palīdzēja labāk saprast mūsu senču Mārtiņdienas tradīcijas. Notika radošās darbnīcas, kurās tika gatavoti simboliski koka izstrādājumi un Mārtiņu cienasts. Jaunieši iemācījās gan rotaļas, gan deju soļus, gan dziesmas. Dalībnieki ieguva jaunu pieredzi gan koka darbos, gan arī kulinārijas prasmēs, gatavojot tradicionālo latviešu ābolu plātsmaizi.

 

Sadarbības projekta nākamās aktivitātes paredzētas gan Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā, gan Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolā, nākamgad paredzēti pasākumi sadarbībā ar Rīgas lietuviešu vidusskolas  skolēniem.

 

Projekta koordinatori ir Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas direktores vietnieks Valts Skepasts un Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas direktores vietniece Natalja Stupele.