Eiropas Parlamenta birojs Latvijā aicina piedalīties Atklātajā stundā
Publicēts: trešdiena, 26.februāris, 2020
Kategorija: Izglītība

Eiropas Parlamenta birojs Latvijā aicina ikvienu interesentu 3.martā piedalīties Atklātajā stundā par Latvijai būtiskiem Eiropas Savienības jautājumiem. 

image

Atklāto stundu tēmas un norises vietas:

  • Sociālā aizsardzība: ES sociālā dimensija jauniešiem. Plkst. 8.40–10.40, Pumpuru vidusskola (Kronvalda iela 8, Jūrmala)
  • Jauniešu iespējas ES & brīvprātīgais darbs. Plkst.11.30–13.30, Jūrmalas Valsts ģimnāzija (Raiņa iela 55, Jūrmala)

 

Atklātās stundās tiek rīkotas Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolu programmas ietvaros. Atklātās stundas notiek par dažādām sabiedrībā aktuālām tēmām: ES nākotne. Latvijas intereses ES. Eiropas vērtības. Kā iesaistīties lēmumu pieņemšanā Latvijas vai Eiropas līmenī? 

 

“Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolas” ir ES mēroga programma, kuru sadarbībā ar pedagogiem īsteno Eiropas Parlamenta birojs Latvijā vairāk nekā 70 Latvijas skolās. Jau ceturto mācību gadu savos novados, pilsētās EP Vēstnieku skolu skolotāji un skolēni brīvprātīgi izglīto un iesaista vienaudžus un sabiedrību diskusijās par Latvijai būtiskiem Eiropas Savienības jautājumiem, vairo zināšanas, mazina aizspriedumus un pilnveido jauniešu pilsonisko kompetenci, stiprinot eiropeisko identitāti.

 

Programmas mērķis ir jauniešos veicināt apziņu par sevi kā nozīmīgu Eiropas Savienības daļu un vairot zināšanas, motivēt līdzdarboties. Programma paredzēta 9.–12. klašu audzēkņiem un sniedz metodisko atbalstu skolotājiem, integrētas ES tematikas iekļaušanai formālajā un neformālajā mācību procesā, atspoguļojot mūsu mijiedarbību ar Eiropu – kultūrā, vēsturē, literatūrā, mākslā, mūzikā, fizikā, ķīmijā, svešvalodās u.c.

 

Plašāk: www.europarl.europa.eu/latvia/lv/jauniesiem/ep_vestnieku.html

 

Uz Atklātajām stundām ir aicināts ikviens interesents, aicinām informēt par dalību pasākumā, rakstot: jolanta.bogustova@europarl.europa.eu. Vietu skaits ierobežots.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE