Ekoskolu forums “Zaļākai Jūrmalai!”
Publicēts: otrdiena, 10.marts, 2020
Kategorija: Izglītība
Autors: Ilze Veidmane un Iveta Kravinska - Jūrmalas Ekoskolu koordinatori

5.martā Slokas pamatskola un Jūrmalas PII “Zvaniņš” organizēja Ekoskolu forumu “Zaļākai Jūrmalai”, ar tālāku mērķi izveidot Jūrmalas Ekopadomi, ar līdzīgu modeli, kā katrā izglītības iestādē. Šī pasākuma mērķis bija ekoskolām reprezentēt sevi.

image

Pasākumā Slokas pamatskolā piedalījās Ekoskolu programmā iesaistītās un neiesaistītās vispārizglītojošās skolas un pirmsskolu izglītības iestādes. Foruma atklāšanā piedalījās Slokas pamatskolas direktors Guntars Miķelsons, Jūrmalas pilsētas domes Izglītības pārvaldes vadītājs Imants Vasmanis un Vides izglītības fonda pārstāve Agnese Lorence, savās uzrunās  atzinīgi novērtēja pedagogu un skolēnu ieinteresētību, vēlmi darboties videi draudzīgi, iegūt jaunas zināšanas par ilgtspējīgu attīstību un praktiski tās pielietot ikdienā.

 

Jūrmalas ekoskolas pirmo reizi vienkopus satikās un dalījās savos pieredzes stāstos par gada tēmu īstenošanu, veiktajiem pētījumiem un izveidotajām tradīcijām. Foruma pirmās daļas noslēgumā viesojās 2019.  gada Latvijas labākais veterinārārsts Kristaps Reķis, kurš savā stāstījumā sniedza īsu ieskatu par produktu izvēli, mūsu ēšanas paradumiem un ēdienu atkritumu aktualitāti. Dabas izglītības centra "Meža māja" vides speciālistes Linda Liepiņa un Agnese Balandiņa pastāstīja par izglītojošajiem pasākumiem dažādām vecumu grupām Ķemeru Nacionālajā parkā.

 

Foruma vadītāja, Slokas pamatskolas Ekoskolas koordinatore Iveta Kravinska, otrajā daļā uzsvēra, ka zem ekoskolas lietussarga vietas pietiks visiem. Klātesošajiem skolēniem un pedagogiem bija iespēja apmeklēt un praktiski darboties darbnīcās par  vides izglītošanu, īstenojot caurviju prasmju apguvi un pielietojot projekta metodi, otrreizēja papīra izmantošanas iespējām, mūsdienu tehnoloģiju izmantošanu; interešu izglītībā par  ornitoloģiju, kinētiskās sadarbības metodēm, izmantojot  smiltis, dažādu materiālu un metožu izvēle dabas padziļinātā pētniecībā. Skolēniem vides izglītības iespēju darbnīcā izspēlēt spēles ar Dabas izglītības centra "Meža māja" speciālistiem, Jūrmalas pilsētas domes Vides nodaļas vecāko eksperti Ilzi Černavsku veidot krāsainas smilšu kompozīcijas un noslēgumā sagatavot Jūrmalas vides kodeksu.

 

Pasākumu noslēgumā foruma vadītāja Iveta Kravinska iepazīstināja ar izveidoto Jūrmalas vides kodeksu.  Dalībnieki izvērtēja un atzinīgi novērtēja šo pasākumu. Pozitīvu atziņu bija daudz, bet dažas no tām vēlamies publicēt: “Ļoti interesantas bija skolu prezentācijas, kurās no katrām guvu jaukas un interesantas idejas”; “Paldies Ēvai par putnu iedvesmu un Indrai par mikroskopiem. Biežāk Jūrmalā jārīko šādi pasākumi”; “Ļoti patika stāstu mācīšanas metodikas darbnīca”; “Vērtīgi vienmēr uzzināt, kas notiek Jūrmalas ekoskolās, darbnīcās uzzināju par smilšu izmantošanu mācību procesā”; “Mani fascinēja veterinārārsts Kristaps Reķis”; “Paldies par lieliskajām darbnīcām! Interesanti un aizraujoši, ieguldīts fantastisks darbs”; “Iepazinu citu ekoskolu principus. Prieks par aktīvajiem kolēģiem, kas ar entuziasmu darbojas Ekoskolās un iedvesmo jaunām idejām”; “Jauks pasākums, labi pārdomāts un organizēts. Šādus seminārus vajadzētu pārvērst par tradīcijām”; “Ļoti radoši, soļa tuvumā, izrādās notiek labas lietas”; “Pēdiņas!” Mūsu Jūrmala – strēlīte starp jūru un upi. Kustīgais ūdens un stabilās vērtības uz kurām noturēties”; “Būsim zaļi!”. 

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE