2020.gada vasarā plānots uzsākt Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas ēkas Aizputes ielā 1A pārbūvi.2020./2021.mācību gadā šajā ēkā izglītības apguves process izglītojamajiem nenotiks.

image

Pamatskolas ēkas pārbūves projekts neparedz telpas pirmsskolas izglītības programmu apguvei, līdz ar to pamatskolas īstenotās pirmsskolas izglītības programmas nododamas pirmsskolas izglītības apguvei citai Jūrmalas pilsētas pašvaldības padotībā esošajai izglītības iestādei.

 

Jūrmalas pilsētas domē 2020.gada 23.aprīlī tika nolemts, ka turpmāk, sākot ar 2020.gada 1.septembri, pirmsskolas izglītības programmu īstenošanu no Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas pārņems sākumskola “Ābelīte”.

 

Sākumskola ”Ābelīte” celta kā pirmsskolas izglītības iestāde un jau līdz šim tā īstenoja analogas pirmsskolas izglītības programmas. Tai ir atbilstošas telpas, piemērota vide un laba materiāli tehniskā bāze, lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. Pedagogiem, kuri līdz šim īsteno pirmsskolas izglītības programmas Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolā, būs nodrošināta iespēja turpināt darbu sākumskolā “Ābelīte”. Paredzams, ka šādas pārmaiņas uzlabos izglītojamo mācību procesu un izglītojamajiem radīs iespēju iegūt kvalitatīvu pirmsskolas izglītību piemērotā vidē, tuvu dzīves vietai.

 

Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskolas vadība nodrošinās pirmsskolas vecuma bērnu vecāku informēšanu par pirmsskolas izglītības programmu īstenošanas pārtraukšanu un turpmākajām darbībām.