Jūrmalas Mūzikas vidusskola uzņem audzēkņus
Publicēts: pirmdiena, 27.jūlijs, 2020
Kategorija: Izglītība

Jūrmalas Mūzikas vidusskola uzņem jaunus audzēkņus pamata un vidējās izglītības programmās. 

Skolas piedāvātās profesionālās ievirzes izglītības programmas: klavierspēle, kora klase, vijoles, alta un čella spēle, akordeona, kokles, ģitāras, flautas, klarnetes, obojas, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija, tubas un sitaminstrumentu spēle. Vidusskolā ir iespēja apgūt vokālo un skatuves mākslu, kā arī ērģeļspēli.

 

Iestājpārbaudījumu norises laiks pamata un vidējās izglītības programmās:

17. un 18. augusts – 1. un sagatavošanas klase (5–12 gadi)
19. augusts – iestājpārbaudījumi vidusskolā

No 3. līdz 14. augustam aicinām apmeklēt konsultācijas (iepriekš piesakoties pa tālr. 67764498).

 

Uzņemšanas iestājpārbaudījumu laikā tiek pārbaudīta muzikālā dzirde, atmiņa un ritms: jānodzied viena dziesma (vēlams tautasdziesma), jāatkārto pedagoga spēlētas skaņas un melodijas (ar balsi), kā arī ritma frāzes (ar plaukstām). Reflektantiem, kas stājas vidējā izglītības pakāpē, jākārto iestājpārbaudījums specialitātē un solfedžo atbilstoši attiecīgās klases prasībām.

 

Lai pieteiktos iestājpārbaudījumiem, līdz 14. augustam jāiesniedz dokumenti skolas lietvedībā klātienē darba dienās no 10:00-18:00 vai elektroniski, sūtot uz e-pastu: muzikasvsk@rdu.jurmala.lv.

 

Plašāka informācija un iesniegumu veidlapas mājaslapā: muzikasskola.jurmala.lv

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE