Jūrmalas Mākslas skola un Jūrmalas Mūzikas vidusskola uzņem audzēkņus
Publicēts: pirmdiena, 27.jūlijs, 2020
Kategorija: Izglītība

Jūrmalas Mākslas skola un Jūrmalas Mūzikas vidusskola uzņem audzēkņus 2020./2021. mācību gadam profesionālās ievirzes izglītības programmās.

image

Jūrmalas Mākslas skola (Strēlnieku prospekts 30, k. 2) profesionālās ievirzes izglītības programmā “Vizuāli plastiskā māksla” uzņem audzēkņus no astoņu gadu vecuma.

 

Pieteikšanās līdz 8. augustam klātienē vai elektroniski, skolas mājas lapā www.jurmala.makslasskola.lv aizpildot e-pieteikumu.

 

Iesniedzamie dokumenti: iesniegums un izziņa par izglītojamā veselības stāvokli, ierodoties uz iestājpārbaudījumu, būs jāuzrāda personu apliecinošs dokuments.

 

Iestājpārbaudījumi notiks 10., 11., 12. augustā plkst. 11.00. Līdzi jāņem: eļļas krītiņi, parastais un krāsainie zīmuļi, dzēšgumija, zīmuļu asināmais. A3 formāta papīrs un māls veidošanai tiks nodrošināti.

 

Papildu informācija: www.jurmala.makslasskola.lv; www.facebook.com/JurmalasMakslasskola, tālruņi uzziņām: 26426931, 67767529.

 

Jūrmalas Mūzikas vidusskola (Strēlnieku prospekts 30, k. 1) uzņem audzēkņus pamata un vidējās izglītības programmās, skola aicina audzēkņus apgūt profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, kora klasē, vijoles, alta un čella spēlē, akordeona, kokles, ģitāras, flautas, klarnetes, obojas, saksofona, mežraga, trompetes, trombona, eifonija, tubas un sitaminstrumentu spēlē.Vidusskolā ir iespēja apgūt vokālo un skatuves mākslu, kā arī ērģeļspēli.

 

Iestājpārbaudījumi pamata un vidējās izglītības programmās Jūrmalas Mūzikas vidusskolā notiks 17. un 18. augustā (1. un sagatavošanas klase (5–12 gadi)).

Iestājpārbaudījumi vidusskolas programmās norisināsies 19. augustā.

 

No 3. līdz 14. augustam notiks konsultācijas, kurām iepriekš jāpiesakās pa tālr. 67764498.

 

Uzņemšanas iestājpārbaudījumā tiek pārbaudīta muzikālā dzirde, atmiņa un ritms. Pārbaudījuma laikā jānodzied viena dziesma (vēlams, tautasdziesma), jāatkārto pedagoga spēlētas skaņas un melodijas (ar balsi), kā arī ritma frāzes (ar plaukstām).

 

Reflektantiem, kas stājas vidējā izglītības pakāpē, jākārto iestājpārbaudījums specialitātē un solfedžo, atbilstoši attiecīgās klases prasībām.

Lai pieteiktos iestājpārbaudījumiem, līdz 14. augustam jāiesniedz dokumenti skolas lietvedībā: klātienē – darba dienās plkst. 10.00–18.00 – vai elektroniski, sūtot uz e-pastu muzikasvsk@rdu.jurmala.lv.

 

Plašāka informācija un iesniegumu veidlapas skolas mājaslapā: www.muzikasskola.jurmala.lv.

IESAKĀM APMEKLĒT
augusts 2020
PILSĒTAS KARTE