Līdz šī gada 22.oktobrim izsludināta pieteikšanās Eiropas Sociālā fonda (ESF) finansētām pieaugušo izglītības programmām. Valsts akreditēta izglītības iestāde „Mācību centrs MAGNUM” Jūrmalas iedzīvotājiem piedāvā kursus un profesionālo izglītību enerģētikas nozarē, maksājot tikai 5% vai 10% no mācību maksas. Mācības tiks realizētas tepat Jūrmalā, Viestura ielā 6 (Bulduru Dārzkopības vidusskolas telpās), kur iekārtota un kopš šī gada marta darbojas mācību centra praktiskā laboratorija.

image

Ar plašāku enerģētikas nozares apkopoto piedāvājumu ESF projekta ietvaros var iepazīties “Mācību centra MAGNUM” mājas lapā www.mcmagnum.lv. Kursi enerģētikā un profesionālās izglītības programmas “Elektrotehniķis” vai “Elektromontieris” paredzētas gan praktizējošiem speciālistiem, gan iesācējiem. Mācību centrs nodrošina profesionālo pilnveidi arī tādos pieprasītos kursos kā  “Programmējamie kontrolleri (PLC)”, “Ēku automatizācija, KNX sistēmas” un citos.

 

Apmācības pamatā finansē ES fondi un valsts, tāpēc līdzmaksājums 5% vai 10% apmērā par mācībām veido summu tikai no 15,30 EUR līdz 73,81 EUR par profesionālo izglītību. Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā.

ESF atbalstītajām mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri.

 

Reģistrēšanos apmācībām var veikt, spiežot uz saites „Pieteikties”, kur reģistrācijas tālākie soļi notiks vietnē mācībaspieaugusajiem.lv, izmantojot latvija.lv autentifikāciju un e-pakalpojumu.

 

Mācību grupu komplektēšana sāksies 2020. gada novembrī.

 

Detalizētāka informācija par izglītības programmām un to saturu zvanot pa tālruni 25622523 mācību centra vadītājam un pasniedzējam Ainaram Knipšim vai rakstot uz e-pastu info@mcmagnum.lv.

 

Projekts realizēts Eiropas Sociālā fonda finansētajā pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Nr.8.4.1.0/16/I/001.

 

 

 

 

Plašākais piedāvājums enerģētikas nozarē

 

Profesionālās izglītības programmas: 

Līdzmaksājums 

 

 Elektrotehniķa profesionālās izglītības programmu

 73,81 EUR

pieteikties 

 Elektromontiera profesionālās izglītības programmu

 48,40 EUR

 pieteikties

 Moduļu apmācības no elektrotehniķu modulārās apmācības programmas:

 

 

 A2 Elektrotehnikas pamati un elektriskie mērījumi

 36,00 EUR

 pieteikties

 B1 Elektrisko mašīnu un iekārtu pieslēgšana un B6 Elektrisko mašīnu un iekārtu iestatīšana un ekspluatācija

  48,15 EUR

 pieteikties

 B3 Elektrotehniskā dokumentācija un B7 Ēku iekšējo elektrotīklu tehniskā ekspluatācija

 36,45 EUR

pieteikties 

 B8 Elektrodrošība elektroietaišu tehniskās ekspluatācijas un elektromontāžas darbos

 15,30 EUR

 pieteikties

 Profesionālās pilnveides izglītības programmas:

 

 

 Apgaismes un spēka instalāciju ierīkošana

 48,40 EUR

 pieteikties

 Iekšējās instalācijas elektrisko shēmu montāža

 48,40 EUR

 pieteikties

 Programmējamie kontrolleri

 48,40 EUR

 pieteikties

 Ēku automatizācija, KNX sistēmas

 48,40 EUR

 pieteikties

 

*Saite „pieteikties” aizved uz projekta vietni, lai veiktu reģistrāciju norādītajai programmai. Viss piedāvājums enerģētikas nozarē pieejams arī www.mcmagnum.lv/esf-projekti