Bērnus ar īpašām vajadzībām kopā ar viņu draugiem vecumā no septiņiem līdz 18 gadiem aicina pieteikt integrētai dienas nometnei. 

image

Dalība nometnē ir bez maksas. Nometne norisināsies skolēnu brīvdienās no 19. līdz 23. oktobrim darbdienās no plkst. 9.00 līdz 17.00 Kapteiņa Zolta ielā 121. Nometnē būs dažādas radošās darbnīcas un terapeitiskas nodarbības.

 

Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem likumiskais pārstāvis var pieteikt arī sava bērna vai aizbilstamā draugus. Pieteikšanās nometnei notiek rindas kārtībā no 8. oktobra Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļā Talsu šosejā 31 k-25 no plkst. 9.00 līdz 13.00 un no plkst. 14.00 līdz 16.00. Līdzi jāņem ģimenes ārsta vai pediatra izziņa par nometnes dalībnieka veselības stāvokli, kā arī vecāka vai aizbildņa pase un bērna dzimšanas apliecība. Bērniem jābūt deklarētiem Jūrmalā.

 

Ārsta izziņā jānorāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpe, ja tāda ir, un medicīnisko kontrindikāciju neesamība. Izziņā jābūt apliecinātam arī tam, ka nometnes dalībniekam nav infekcijas slimību pazīmju un viņš nav bijis kontaktā ar Covid- 19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.

 

Bērnu ar īpašām vajadzībām dienas nometnē var pavadīt asistents, vecāks vai aizbildnis; nepieciešams apliecinājums – ģimenes ārsta izziņa – par to, ka pavadonim nav infekcijas slimību pazīmju un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām. Izziņai ir jābūt izsniegtai ne ātrāk kā septiņas dienas pirms nometnes sākuma.

 

Dalībnieku skaits nometnē ir ierobežots.
Tālrunis informācijai 67767347, e-pasta adrese elina.sersena@jurmala.lv.