Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs pulcina Jūrmalas skolēnu 2020./2021. mācību gada pašpārvaldes, lai īstenotu kopīgas idejas un apmācītu pilsētas jaunos līderus.

Šī mācību gada Līderu grupas programma paredz interaktīvas tematiskas nodarbības, piemēram, par darbu komandā, publisko runu, plānošanu u.c. tēmām, kā arī citas aktivitātes jauniešu un pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu līdzdalības mehānisma stiprināšanai un sadarbības veicināšanai ar jauniešu domi, Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kā arī citām pašvaldības un privātā sektora iestādēm.

 

Līderu grupas sapulces norisinās vienu reizi mēnesī, šobrīd digitālā formātā pulcinot pārstāvjus no Majoru, Kauguru, Pumpuru,  Bulduru dārzkopības, Jūrmalas pilsētas Mežmalas vidusskolas, Jūrmalas Valsts ģimnāzijas, Vaivaru un Lielupes pamatskolas, kā arī no RISEBA.

 

Novērtēsim, ja pievienosies dalībnieki no vēl nepārstāvētajām Jūrmalas skolām. Aktuālā informācija tiek publicēta Jūrmalas jauniešu sociālo tīklu profilos.

 

Aktivitātes tiek īstenotas  IZM Jaunatnes politikas valsts programmas projektu konkursā apstiprinātā projekta “Jūrmalas jauniešu Līdzdalības mehānisms” ietvaros.