Jūrmalas jaunieši turpina aktīvi darboties arī attālināti un aicina iesaistīties pasākumos ikvienu Jūrmalas jaunieti vecumā no 13 līdz 25 gadiem.

Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centrs nodrošina arī attālinātas konsultācijas par projektu rakstīšanu, brīvprātīgo darbu, līdzdalības iespējām un citām jauniešiem interesējošām tēmām. Pieteikties konsultācijām var, zvanot pa tālr. 25728797 vai rakstot uz e-pasta adresi jurmalasjauniesi@edu.jurmala.lv.

 

16. decembrī plkst. 18.00 Jūrmalas jauniešu digitālā foruma “#DistancējiesFiziskiNeSociāli” noslēguma pasākums “Piedzīvojuma pārgājiens”. Dalībnieki varēs doties piedzīvojumā – būs sagatavoti uzdevumi par Jūrmalu un tās jauniešiem individuālai veikšanai, izmantojot mobilo lietotni “Actionbound”.

18. decembrī plkst. 15.00–19.00 individuālās bezmaksas karjeras konsultācijas sadarbībā ar fondu “Jūrmala cilvēkam”. Vienas konsultācijas ilgums – 40 minūtes. Nodarbība pēc izvēles var norisināties krievu vai latviešu valodā platformā “Zoom”.

 

Tāpat ikviens jaunietis ir aicināts piedalīties Jūrmalas skolēnu 2020./2021. mācību gada pašpārvalžu Līderu grupas programmā. Īpaši gaidīti ir dalībnieki no vēl nepārstāvētajām Jūrmalas skolām – Ķemeru pamatskolas, Jaundubultu vidusskolas un Jūrmalas Alternatīvās skolas. Šī mācību gada Līderu grupas programma paredz interaktīvas tematiskas nodarbības, piemēram, par darbu komandā, publisko runu, plānošanu u. c. tēmām, kā arī citas aktivitātes jauniešu un pašvaldības izglītības iestāžu audzēkņu līdzdalības mehānisma stiprināšanai un sadarbības veicināšanai ar jauniešu domi, Jaunatnes lietu konsultatīvo komisiju, kā arī citām pašvaldības un privātā sektora iestādēm.

 

Plašāka informācija par aktualitātēm un reģistrēšanos pasākumiem atrodama sociālo tīklu “Facebook” un “Instagram” kontā “Jūrmalas jaunieši”.