Jūrmalas pilsētas pašvaldība apbalvota konkursā “Labākais darbā ar jaunatni 2020” nominācijā “Līdzdalības stiprinātājs”, Jūrmalas Jaunatnes iniciatīvu centra (JIC) jaunatnes darbiniece Laura Lazdāne konkursā laurus plūca nominācijā “Iedvesmas dzirksts”.

image

Konkursu “Labākais darbā ar jaunatni 2020” organizēja Izglītības un zinātnes ministrija sadarbībā ar Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru, Latvijas Pašvaldību savienību un Latvijas Jaunatnes padomi. Kopumā tika sveikti divpadsmit laureāti no visas Latvijas. Apbalvošanas ceremonija notika 28. decembrī tiešsaistē, platformā zoom.

 

Jūrmalas pašvaldība – labākā darbā ar jaunatni
Novērtējot sniegtās iespējas jauniešu pilnvērtīgai un vispusīgai attīstībai, par paveikto 2020. gadā pašvaldību kategotijā apbalvota Jūrmalas pilsētas pašvaldība.  Tika aktualizēts Jūrmalas pilsētas jaunatnes politikas attīstības plāns, sākts darbs pie Jūrmalas Jauniešu mājas būvprojekta īstenošanas Kauguru parkā,  jauniešiem tika sniegta iespēja līdzdarboties lēmumu pieņemšanā un attīstības plāna izstrādē, aktīvi darbojusies Jaunatnes lietu konsultatīvā komisija, kļūstot par labās prakses piemēru citām pašvaldībām. Nodrošinot jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas, organizēts pasākumu cikls “Bezbailīgo stāstu vakari”, rīkots pārgājienu cikls “Instagram spotus meklējot”. Ievērojot ierobežojumus valstī, rasti radoši risinājumi Jūrmalas jauniešu dienas un foruma rīkošanai. Izstrādāti un apstiprināti divi Erasmus + jauniešu apmaiņas projekti un viens IZM Jaunatnes politikas valsts programmas projekts. Liels darbs ieguldīts sadarbības veicināšanā darbā ar jaunatni iesaistītajiem, rīkojot individuālās tikšanās, apmācības par jaunatnes jomā aktuālām tēmām un pieredzes apmaiņas tikšanās. Rasts veids, kā veiksmīgi pielāgoties situācijai un turpināt darbu ar jauniešiem digitālajā vidē, sniedzōt labās prakses piemēru Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras un IZM organizētajā vebinārā “Pieredzes stāsti digitālajā darbā”.

 

“Iedvesmas dzirksts” – Laura Lazdāne

Nominācijā “Iedvesmas dzirksts” balvu saņēma Jūrmalas JIC jaunatnes darbiniece Laura Lazdāne. Laura aktīvi strādā jaunatnes politikas plānošanas jomā, iespēju nodrošināšanā un atbalsta sniegšanā jauniešiem. Viņa arī organizējusi brīvpārtīgo kustību “Paliec mājās”Jūrmalā, lai ikviens, kuram nepieciešama palīdzība, to saņemtu.

Laura Lazdāne organizējusi apmācības darbā ar jaunatni iesaistītajiem, individuālās tikšanās ar pārvalžu pārstāvjiem, deputātiem, dažādu līmeņu darbiniekiem un privātā sektora pārstāvjiem, organizēja Jūrmalas jauniešu vasaras nometni, turpinot sadarbību ar Jūras skautu un gaidu vienību; sadarbibā ar citu pašvaldību nevalstiskajām organizācijām attīstītas brīvā laika pavadīšanas iespējas. Laura Lazdāne konsultējusi jauniešus Erasmus+ jauniešu apmaiņas projektu sagatavošanā, sadarbībā ar Jūrmalas pašvaldību pārstāvējusi Jūrmalas jauniešus Baltijas pilsētu savienības ģenerālkonferencē Kauņā, Lietuvā, kā arī valsts mēroga konferencēs un diskusijās.

Laura ieguldījusi lielu darbu Jūrmalas jauniešu dienas, jauniešu foruma un citu pasākumu un ikdienas aktivitāšu ideju izstrādē un organizēšanā.