Jūrmalas pilsētas dome apmaksās ēdināšanu bērniem arī privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs – šāda priekšlikuma virzīšanu lemšanai nākamajā domes sēdē šodien, 11.februārī, deputāti atbalstīja Izglītības un kultūras jautājumu komitejā.

image

Jūrmalas pilsētas dome plāno sniegt atbalstu vecākiem, kuru bērni mācās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, sedzot ēdināšanas izmaksas tādā pašā apmērā, kādu dome ir noteikusi pašvaldības dibinātajās izglītības iestādēs, t.i., šobrīd 1,90 eiro dienā. Tas nozīmē, ka par vienu bērnu papildus aptuveni par 38 eiro mēnesī tiks atslogots ģimenes budžets.

 

Ēdināšanu pašvaldība apmaksās tajās pirmsskolas izglītības iestādēs, ar kurām Jūrmalas pilsētas domei ir noslēgts līgums par pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai (arī ārpus Jūrmalas), gadījumos, kad pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs bērnam vietu nodrošināt nav iespējams. Lai ieviestu atbalstu bērnu ēdināšanai, dome veiks grozījumus saistošajos noteikumos Nr.10 “Kārtība, kādā Jūrmalas pilsētas pašvaldība sedz privātajai izglītības iestādei, kas īsteno licencētu pirmsskolas izglītības programmu, izmaksas par programmas īstenošanu”.

 

Šobrīd pašvaldības atbalstu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai saņem 90 bērnu ģimenes, un ēdināšanas pakalpojuma apmaksai 2021.gada budžetā būs jāparedz 34 200 eiro.


Jūrmalas pašvaldība kopš 2013. gada nodrošina apmaksātas pusdienas visiem skolēniem pašvaldības skolās no 1. līdz 12. klasei, no 2014. gada – arī bērnudārzos. Kopumā 2021. gadā bezmaksas ēdināšanas nodrošināšanai Jūrmalas pašvaldības skolās un bērnudārzos pilsētas budžetā paredzēti 1,89 miljoni eiro.