Pagājušā gada nogalē uzsākti vērienīgi pārbūves darbi Jūrmalas Valsts ģimnāzijā. Ēku paredzēts pilnībā pārbūvēt un izveidot mūsdienīgu un ergonomisku mācību vidi.

 

Šobrīd tiek veikti vērienīgi demontāžas darbi – daļēji demontēta ēkas fasādes siltumizolācija un apdare, demontēts jumta segums un tiek veikti sagatavošanas darbi ārējo konstrukciju siltināšanai. Iekštelpās tiek veikta grīdu, sienu un griestu apdares demontāža un sākts darbs pie inženierkomunikāciju izbūves – elektroenerģijas, apkures un ventilācijas sistēmu izbūves. Būvdarbu gaitā tiks atjaunoti ēkā esošie inženierkomunikāciju tīkli, siltinātas ēkas norobežojošās konstrukcijas, veicot fasādes atjaunošanu, ēka iegūs jaunu veidolu.

 

 

Tiks atjaunotas mācību klases, gaiteņi, palīgtelpas, administrācijas telpas, skolēnu ērtībām izbūvētas plašas garderobes ar skapīšiem. Līdzšinējā izglītības iestādes aktu zāle pārtaps par multifunkcionālu un plašu mācību telpu, kurā realizēt daudzveidīgu un inovatīvu mācību procesu. Sporta zāle tiks pārbūvēta par aktu zāli, bet ēkas pirmajā stāvā tiks izveidota bibliotēka ar lasītavu, kā arī telpas reģionālā metodiskā centra darbības attīstīšanai Jūrmalā.

 

Būvdarbus plānots pabeigt līdz 2022. gada pavasarim, lai 2022./2023. mācību gadu audzēkņi uzsāktu atjaunotā skolas ēkā.

 

Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēkas pārbūve notiek ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējumu projektā “Jūrmalas pilsētas vispārējās vidējās izglītības iestāžu infrastruktūras pilnveide” (Nr. 8.1.2.0/18/I/006).