Godinot leģendārā vijoļspēles pedagoga Ojāra Kalniņa ieguldījumu ne tikai Jūrmalas, bet arī Latvijas vijoļspēles kontekstā, 13.martā plkst.18.30 Dzintaru koncertzālē notiks Ojāra Kalniņa 90 gadu jubilejas piemiņai veltītais „Latvijas vijoļspēles zvaigžņu koncerts Ojāra Kalniņa zīmē“. 

image

Koncertā piedalīsies izcili vijolnieki, kādreizējie Ojāra Kalniņa audzēkņi, Jūrmalas Mūzikas vidusskolas absolventi: Vineta Sareika, Paula Šūmane, Elīna Bukša, Līga Kuzmane, Kārlis Norde, Otto Trapāns, Anete Petrauska, Margarita Ogibalova, Jāzeps Jermolovs, Māris Blūzmanis, kā arī Ojāra Kalniņa ilggadīgā kolēģe, pianiste, koncertmeistare Olita Liepiņa un Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stīgu orķestris Dzidras Pelēķes vadībā. Koncertu vadīs O.Kalniņa dēls Jānis Kalniņš (ērģeļbūvētājs, mācītājs) un meita Dagmāra Kalaškova (Maskavas Šnitkes Valsts Mūzikas institūta stīgu katedras vadītāja, profesore).

 

Koncerta biļetes ir pieejamas “Biļešu paradīze” kasēs un interneta lapā bilesuparadize.lv

 

Ojārs Kalniņš ir izaudzinājis veselu vijoļspēles virtuozu plejādi, kuri ir kļuvuši par pazīstamiem mūziķiem, prestižu starptautisku konkursu uzvarētājiem un laureātiem, uzstājas uz nozīmīgām Eiropas koncertzāļu skatuvēm. Viņu vidū ne tikai iepriekš minētie koncerta dalībnieki, bet arī Latvijā populārais vijolnieks Raimonds Ozols, kurš, atceroties savu skolotāju, saka: “Manā dzīvē Ojārs Kalniņš ir bijis un joprojām ir liela autoritāte, esmu daudz ko iemācījies no viņa – īpaši jau to, ka nav atlaides attiecībā uz darba kvalitāti. Un bez pamata – bez rupjmaizes ar garoziņu, ko katru dienu neesi apēdis, neiztikt. Un  pamatus Ojārs Kalniņs prata ielikt – visi jaunie vijolnieki raudādami spēlēja bezgalīgos vingrinājumus, gammas un etīdes, par ko viņam milzīgs paldies!”

 

Paula Šūmane, stāstot par Ojāru Kalniņu, atceras: “Ojārs Kalniņš ar savu piemēru spilgti demonstrēja bezkompromisa atdevi savas dzīves uzdevumam. Skolotājs veltīja neskaitāmas brīvdienas saviem audzēkņiem, neprasot atlīdzību – reti sastopams fenomens mūsdienās, kad vērtība pārsvarā tiek mērīta naudas izteiksmē. Ojārs Kalniņš bija pedagogs, kas ar uzslavām nemētājās, taču ar savu harizmātisko personību spēja skolēnus pacelt spārnos.”

 

Jūrmalas Mūzikas vidusskolas stīgu nodaļas vadītāja, vijoļspēles skolotāja Dzidra Pelēķe stāsta: “Sevi varu uzskatīt par vienu no pirmajām skolotāja Ojāra Kalniņa absolventēm Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, esmu pateicīga skolotājam par to, ka viņš mani motivēja mācīties tālāk vijoļspēli. Ojārs Kalniņš man asociējās ar pamatīgumu un prasīgumu. Nevienu noti nedrīkstēja spēlēt pavirši, neizprotot un neieklausoties skaņās, ko pirksti un lociņš izvilināja no vijoles. Viņš vienmēr mēdza atkārtot: "Vijolei ir jādzied!". To es cenšos prasīt arī no saviem audzēkņiem. Strādājot 19 telpā, - klasē, kurā strādāja arī mans skolotājs, un pie sienas atrodas viņa fotogrāfija, bieži vien, skatoties uz šo fotogrāfiju, domāju, kā skolotājs darītu, ko viņš teiktu. Bieži par viņu stāstu arī saviem audzēkņiem.”

 

Ojārs Kalniņš dzimis 1928.gada 20.februārī Rīgā, juristu ģimenē, tēvs Nikolajs Kalniņš bija arī politiķis, vairāku Saeimu deputāts. 1941.gada 14.jūnijā, kad O.Kalniņam bija trīspadsmit gadi, māte ar saviem trīs bērniem tika izsūtīta uz Sibīriju. Tēvu arestēja un nosūtīja uz Vjatkas soda nometnēm, kur 1942.gada sākumā viņš mira. Ojārs Sibīrijā smagi strādāja, bet brīvajos brīžos līdzi paņemtā vijole bija sirdi sildoša nodarbe, un viņš turpināja pilnveidot savas vijoļspēles prasmes. Vēlāk tika pieņemts darbā Novosibirskas operas orķestrī. Atgriezies Latvijā 50. gados, ieguva izglītību Jāzepa Mediņa mūzikas vidusskolā un Latvijas konservatorijā. 1958.gadā uzsāka darbu Latvijas Nacionālās operas orķestrī, no 1971.gada (ar pārtraukumu, līdz 2009.gadam) Ojārs Kalniņš strādāja Jūrmalas Mūzikas vidusskolā, šim darbam veltot gandrīz trīsdesmit sava mūža gadus.