Jūrmalas brīvadabas muzejā taps jauna ekspozīcija par laivu būves tradīcijām, kā arī tiks atjaunots zvejas kuģis "Undīne", savukārt Pilsētas muzejā atjaunos kamīnzāli, lai tā pilnvērtīgi varētu pildīt izstāžu zāles funkcijas.

image

Brīvdabas muzejā taps jauna ekspozīcija

Jūrmalas Brīvdabas muzeja ekspozīcija tiks papildināta ar jaunu kultūrtūrisma produktu – ekspozīciju par laivu būvniecības tradīcijām Jūrmalā un laivu būves darbnīcu.

Pastāvīgā ekspozīcija “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē 19. gs. beigās–20. gs.” būs vērtīgs Jūrmalas Brīvdabas muzeja tematisks papildinājums, kā arī nozīmīgs ieguldījums Rīgas jūras līča piekrastes, arī Jūrmalas pilsētas seno iedzīvotāju dzīves, izpētē, zvejniecības un ar to saistīto zudušo vēsturisko arodu popularizēšanā un muzeja apmeklētāju izglītošanā.

Jaunā ekspozīcija tiks veidota, īstenojot Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstīto projektu “Laivu būves attīstība Rīgas jūras līča piekrastē”.

Projekts tiks pabeigts līdz 27. decembrim, tā kopējās izmaksas ir 2423 eiro, kas 100% apmērā ir Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.

 

Atjaunos zvejas kuģi “Undīne”

Jūrmalas Brīvdabas muzeja lepnums ir pagājušā gadsimta 70. gadu zvejas kuģis “Undīne”, ko drīzumā iecerēts atjaunot. Savukārt, lai nodrošinātu jau esošo eksponātu pieejamību apmeklētājiem un eksponātu saglabāšanas apstākļus, no jauna iecerēts uzprojektēt un uzbūvēt nojumi kuģu vrakiem. Nepieciešama ir arī teritorijas sakopšana un vienotas kvalitatīvas signalizācijas sistēmas uzstādīšana.

Lai ieceres īstenotu, Jūrmalas pilsētas muzejs piedalīsies Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda projektu iesniegumu konkursā ar projekta iesniegumu “Jūrmalas Brīvdabas muzeja infrastruktūras attīstība un zvejas kuģa atjaunošana”.

Projektu paredzēts īstenot no 2019. gada 20. septembra līdz 2021. gada 20. martam.

Plānotās izmaksas ir 131 790 eiro, no kurām Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda finansējums ir 90% un Jūrmalas pilsētas domes līdzfinansējums ir 10%.

 

Modernizēs pilsētas muzeja ekspozīciju zāli

Šogad atzīmējam mākslas mīļotāja un kolekcionāra Mārtiņa Pormaņa (1889–1980) 130 gadu jubileju. Tas ir stimuls turpināt pētīt Pormaņa mantojumu. Plānojot Pormaņa kolekcijas izstādi kamīnzālē – telpā, kur visbiežāk tiek eksponēti muzeja krājuma priekšmeti –, nepieciešams modernizēt telpas aprīkojumu, nodrošināt kvalitatīvu apgaismojuma un gleznu piekares sistēmu.

Mārtiņa Pormaņa kolekcija ir senākā un mākslinieciski augstvērtīgākā Jūrmalas pilsētas muzeja mākslas krājuma daļa, ko 1962. gadā kolekcionārs nodeva tikko izveidotajam Jūrmalas Novadpētniecības muzejam. M. Pormanis savu mākslas darbu kolekciju sāka veidot jau 20. gs. sākumā un rūpīgi papildināja gandrīz piecdesmit gadu garumā.

Jūrmalas pilsētas muzejs īstenos Valsts kultūrkapitāla fonda kultūras mantojuma nozares mērķprogrammas “Muzeju nozares attīstības programma un muzejisko priekšmetu iepirkums” atbalstīto projektu “Mārtiņa Pormaņa kolekcijas izpēte un pieejamības nodrošināšana”.

Projekts tiks īstenots līdz 31. decembrim, tā kopējās izmaksas ir 4000 eiro, kas 100% apmērā ir Valsts kultūrkapitāla fonda finansējums.