Jūrmalas pilsētas pašvaldība aicina nevalstiskās organizācijas un komersantus pieteikt projektus pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai konkursā “Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei”. Projektu iesniegšanas termiņš – 31. maijs.

image

Attēlā: Pagājušajā gadā projektu konkursā atbalstītais projekts “100 tautumeitas Latvijas simtgadei” saņēma

“Jūrmalas gada balvu kultūrā 2018” un arī skatītāju simpātiju balvu par spilgtāko kultūras pasākumu Jūrmalā.

 

Līdzfinansējums var tikt piešķirts izstāžu, izrāžu veidošanai, pētījumu veikšanai, koncertu rīkošanai, filmu veidošanai un citiem pasākumiem, kuri atbilst šādām prioritātēm:

  • izzināt Jūrmalas vēsturi, spilgtas personības, kas dažādās nozarēs un laikos ir devušas nozīmīgu ieguldījumu Latvijas valsts veidošanā un attīstībā, dokumentēt kultūrvēsturisko mantojumu un padarīt to pieejamu sabiedrībai;
  • radīt paliekošas 21. gadsimta cienīgas kultūrvides vērtības, simbolus un jaunrades darbus Jūrmalā;
  • stiprināt jauniešu radošo iniciatīvu un piederības sajūtu Latvijai un Jūrmalai.

 

Maksimālais Jūrmalas pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vienam projektam ir 90% no projekta īstenošanai paredzētā finansējuma kopsummas. Ar projektu konkursa nolikumu var iepazīties Jūrmalas tīmekļvietnē sadaļā “Kultūra” – “Kultūras projekti”.

 

2018. gadā projektu konkursā “Jūrmala – Latvijas valsts simtgadei” pašvaldības līdzfinansējums tika piešķirts deviņiem projektiem: “100 tautumeitas Latvijas simtgadei”, “Eduards Vītols. Zināmais un nezināmais. Izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā”, “Menuets, Kalniņš, Latvija. 50/77/100. Jubilejas koncerts “Dzintaru koncertzālē””, fotoizstāde “Jūrmalas Triju Zvaigžņu un Viestura ordeņu kavalieri” un citiem. Turpinās projekts “Imants Ozoliņš. Radošais mūžs”, kurā tiek veidota grāmata – katalogs par mākslinieka Imanta Ozoliņa daiļradi. Turpinās arī Jūrmalas vēstures un mākslas biedrības projekts “Uz gara augstumiem”, kurā paredzēta vides objekta – Aspazijas skulptūras – izveide un uzstādīšana kāpās, Aspazijas ielas sākumā.

 

Projektu pieteikumi konkursam jāiesniedz līdz 2019. gada 31. maijam plkst. 15.00 Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5 vai nosūtot uz e-pasta adresi pasts@jurmala.lv.

 

Konkursa nolikums un veidlapas pieejamas šeit.