Jūrmalas pilsētas muzejā atklātas divas atšķirīgas izstādes – tekstilmākslinieces Maijas Purgailes darbu retrospekcijas “Tikšanās pie kamīna”, bet otrā stāva zālēs – Jaņa Rozentāla Mākslas skolas pedagogu izstāde “Kas ir zīmējums?”.

image

Attēlā: Ināra Garklāva. “Dienasgrāmata”. 2018.

Papīrs, zīmulis. 58,5 x 67,5.

Tikšanās pie kamīna

Maijas Purgailes izstāde tapusi kā pārdomas pie “atmiņu kamīna”, kurā uzplaiksnī dzirksteles no “ikdienas darba pelnos” dusošām atmiņām. Tā ir tikšanās, spītējot laikam un telpai, ar tām vērtībām, kas ļāvušas uzšķilt radošas darbošanās dzirksti.

Izstādē satiekas studiju nobeiguma darbs, dažādās tehnikās radītas tekstilijas un no tekstilmākslas specializācijas rāmja iznākuši gleznotie darbi.

Maija Purgaile (1953) Latvijas Mākslas akadēmijas (LMA) Tekstilmākslas nodaļu absolvējusi 1977. gadā, 2002. gadā pabeigusi studijas Latvijas Universitātes Teoloģijas fakultātē, bet 2003. gadā LMA ieguvusi maģistra grādu mākslā.

Personālizstādēs un mākslinieku grupu izstādēs piedalās kopš 1977. gada, Latvijas Mākslinieku savienības biedre kopš 1983. gada.

 

 

Kas ir zīmējums?

Šajā izstādē darbu autori zīmējumu iesaka uztvert ne tikai kā mākslas darba pirmo uzmetumu vai atsevišķu mākslas žanru, bet kā metaforu, domājot par jēdzieniem: sākums, pārmantojamība, pamatīgums, profesionalitāte, radošums, izpausme, kas ir būtiski aspekti tik ļoti dažādajiem izstādes māksliniekiem, kurus vieno arī pedagoģija – viena no viņu darbības sfērām mākslā, jo ekspozīcijā redzamo darbu autori ir mākslas priekšmetu pedagogi Jaņa Rozentāla Mākslas skolā un daudzi no viņiem ir arī šīs skolas absolventi.

Izstādē ar saviem darbiem piedalās Latvijā labi zināmi mākslinieki: gleznotāji Inese Siliņa, Ieva Spalviņa, Baiba Vegere, Elita Svikle, Vita Jurjāne, Madara Gulbis, Zīle Ziemele, Ieva Putniņa, Ieva Taranda, Raitis Hrolovičs, Jānis Dukāts un Jānis Ziņģītis; grafiķes Maija Dragūne, Ināra Garklāva, Baiba Damberga un Ilgnese Avotiņa; fotomākslinieki Raimo Lielbriedis un Mārtiņš Lablaiks; tēlnieki Edgars Ošs un Madara Zepa; multimediju mākslinieki Alvis Misjūns un Kaspars Groševs.