Kauguru bibliotēkas vēsture nesniedzas tālā pagātnē, šogad tā svin 50 gadu jubileju.

image

Attēlā: Kauguru bibliotēkas kolektīvs un Adrians Kukuvass.

 

Pirmais ieraksts bibliotēkas inventāra grāmatā ir veikts 1969.gada 1.decembrī. Sākotnēji tā atradās Nometņu ielā 2  un to dēvēja par Jūrmalas pilsētas 7.bibliotēku. Pirmā bibliotēkas vadītāja bija Trauta Liezere. No 1982.gada līdz 2003.gadam bibliotēka darbojās Talsu šosejā 39.  Šobrīd bibliotēka atrodas Engures ielā 4a.

 

Bibliotēka ir vieta, kas sevī ietver gan zināšanu iegūšanu un papildināšanu, gan mierīgas atpūtas iespējas, tikšanās ar rakstniekiem un māksliniekiem, te ir daudz iespēju sevis pilnveidošanai.

 

Bibliotēkas uzdevums nav tikai grāmatu izsniegšana, dokumentu kopēšana un izdruka. Bibliotekāri pilda savu darbu, aktīvi piedāvājot bibliotēkas apmeklētājiem konsultācijas par to, kā izmantot dažādas elektroniskās datu bāzes, periodiku digitalizētā veidā un grāmatas digitālā formā. Bibliotēkas datorā var noskatīties pazīstamās latviešu filmas portālā filmas.lv.

 

Bibliotēka ir informācijas, izglītības, kultūras, sabiedriskās saskarsmes un mūžizglītības balsts un visu bibliotekāru misija ir veicināt, lai bibliotēkā būtu pēc iespējas vairāk apmeklētāju un šeit iegūtās zināšanas nestu garīgu, intelektuālu un sociālu labumu. Sadarbībā ar skolām un pirmsskolas bērnu iestādēm organizējam pasākumus bērniem un jauniešiem, kur bērni ar grāmatu starpniecību var iepazīt pasauli un iegūt jaunas zināšanas.

 

Sagaidot 50 gadu jubileju, Kauguru bibliotēkā tika rīkots muzikāli dzejisks ilggadējo lasītāju godināšanas pasākums “Pērļu zvejnieks”. Svētku pasākumu ar skaistām dziesmām kuplināja dziesmu autors, leģendārās grupas “Menuets” solists Adrians Kukuvass un savu dzeju lasīja Daina Jansone-Treice.