Projektā “Ziemeļu dimensija”, kurā ir izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā un izstādes Somijā, piedalās 16 latviešu, desmit somu un divi igauņu mākslinieki. Visi mākslinieki izstādei radījuši jaunus, iepriekš neizstādītus darbus. Izstāde Jūrmalas pilsētas muzejā skatāma no 25. novembra līdz 30. decembrim.

image

Attēlā: Juss Piho. Strūklaka. 2020. Audekls, eļļa

 

Latviešu mākslinieku grupa, ko savulaik pulcēja Agijas Sūnas mākslas galerija, kopš 2009. gada sadarbojas ar somu māksliniekiem, kuri ir apvienojušies Helsinku mākslinieku asociācijā. Sadarbība iesākās izstāžu apmaiņas projektā “Laiks / Aika”, turpinājās ar latviešu mākslinieku regulāru dalību somu rīkotajās “Arteground festival” izstādēs un izstāžu apmaiņu.

 

Gan somu, gan latviešu mākslā nozīmīga ir vēlme pamanīt un novērtēt pieticīgo un patieso ziemeļu dabas krāšņumu. Pētot dabas noskaņas, gaismas un tumsas spēles gadalaiku mijā, mākslinieku apziņā izkristalizējies jēdziens ziemeļu dimensija, kas arī kļuva par kārtējā somu un latviešu mākslinieku sadarbības projekta vadmotīvu un nosaukumu.

 

Lai arī izstādes kuratoram ir izveidojies skaidrs ziemeļu dimensijas vizuālais tēls, viņš to nekādā ziņā nav uzspiedis māksliniekiem, kas uzaicināti piedalīties izstādē “Ziemeļu dimensija / Pohjoinen ulottuvuus/ The Northern Dimension”, tādēļ arī izstāde ir daudzšķautņaina, ko  nodrošina ne tikai dažādo mākslas nozaru klātbūtne vienā izstādē, bet arī mākslinieku atšķirīgā pieeja tēmas risinājumam. Līdztekus latviski poetizētajam redzējumam sastopams patiešām ziemeļnieciski skarbs skatījums uz pasauli. Izstādes veidotāji cer, ka izstādē vērojamā formu un viedokļu dažādība rosinās skatītāju pārdomas par līdzībām un atšķirībām somu, igauņu un latviešu pasaules uztverē.

 

Izstādē „Ziemeļu dimensija” piedalās latviešu mākslinieki: gleznotāji Arturs Akopjans, Barbara Gaile, Madara Gulbis, Elga Grīnvalde, Anita Kalniņa, Kristīna Keire, Guna Millersone, Zigurds Poļikovs, Māris Upzars, Signe Vanadziņa, Andris Vītols, Linda Zīvere, stikla mākslinieki Bārbala Gulbe un Ernests Vītiņš, fotogrāfs Egils Spuris, tēlnieks Kirils Panteļejevs. Igauniju pārstāv gleznotāji Juss Piho (Juss Piho) un Andress Korts (Andres Koort). Somu mākslu pārstāv gleznotāji: Luka Delgado (Luca Delgado), Miko Hallikainens (Mikko Hallikainen), Jani Huohvainens (Jani Huohvainen), Jari Jernstrēms (Jari Järnström), Jelina Rahikainena (Jelina Rahikainen), Jirki Rieki (Jyrki Riekki), Mika Vesalahti (Mika Vesalahti), tēlnieki Anna-Kaisa Ant-Vuorinena (Anna-Kaisa Ant-Wuorinen) un Jarmo Vellonens (Jarmo Vellonen) un multimāksliniece Mia Vaire (Mia Waire). Izstādes kurators Māris Upzars.