Jūrmala gatavo pieteikumu Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 titula iegūšanai. Aicinām iedzīvotājus iesaistīties radošo ideju darbnīcās un aizpildīt aptaujas anketu par Jūrmalas vērtībām un attīstības iespējām.

image
Attēla autors: Renārs Koris

Radošās ideju darbnīcas

Gatavojot pieteikumu konkursam, tiek organizētas radošās ideju darbnīcas – Jūrmalas iedzīvotāju un nozaru ekspertu diskusijas, kurās piedalās dažādu mērķauditoriju pārstāvji. Diskusijās tiek rosinātas idejas par Jūrmalu kā Eiropas kultūras galvaspilsētu, kā arī risināti jautājumi, kas iekļaujami pilsētas attīstības plānos un ir svarīgi katrai no iedzīvotāju grupām.

Tikšanos tiešsaistes radošajā darbnīcā uzsāka Jūrmalas kultūras jomas eksperti, otrās ideju darbnīcas dalībnieki bija jauniešu auditorija.

 

Radošajā darbnīcā 10. decembrī notiks diskusija par pilsētvides attīstības jautājumiem; 11. decembra radošajā darbnīcā tiksies pilsētas apkaimju iedzīvotāji; 16. decembrī – uzņēmēji; 5. janvārī norisināsies mazākumtautību pārstāvju radošo ideju darbnīca.

 

Iedzīvotāji, kuri vēlas piedalīties kādā no radošo ideju darbnīcām, aicināti iepriekš pieteikties, rakstot e-pastā – dace.liepina@jurmala.lv.

Diskusijas ideju darbnīcās notiek attālināti platformā “Zoom”, tās vada biedrības “Zināšanu un inovācijas sabiedrības” vadītāja, radošās domāšanas eksperte, jūrmalniece Vita Brakovska.

 

Aptaujas anketas

Papildus ideju darbnīcām jūrmalnieki tiek aicināti līdz 22. decembrim aizpildīt aptaujas anketu un paust savu viedokli par Jūrmalas vērtībām un attīstības iespējām Eiropas kultūras galvaspilsētas kontekstā.

Aptaujas anketas pieejama šeit.

 

Gatavojot pieteikumu konkursam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027”, Jūrmalā tiks veikts dažādu jomu izvērtējums, definēta pilsētas kultūras stratēģiskā attīstība un izstrādāts kultūras aktivitāšu plāns līdz 2027. gadam. Īpaša uzmanība pievērsta iedzīvotāju iesaistei, iekļaujot darba grupās dažādu profesiju, sociālo grupu, paaudžu un tautību iedzīvotājus, kā arī vietējo kopienu un nevalstisko organizāciju pārstāvjus.