Aicinām iedzīvotājus, NVO, uzņēmējus pieteikt savu ideju kultūras, mākslas un sadarbības projektiem “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” Jūrmalas kandidatūras kultūras programmas izveidei, aizpildot pieteikuma anketu šeit

image

Jūrmalas pilsēta šobrīd gatavo pieteikumu, lai 2027. gadā kļūtu par Eiropas kultūras galvaspilsētu. Pagājušā gada nogalē radošo ideju darbnīcās norisinājās Jūrmalas iedzīvotāju un nozaru ekspertu diskusijas, kā arī iedzīvotāji tika aicināti aizpildīt aptaujas anketu par Jūrmalas vērtībām un attīstības iespējām. Apkopotā informācija iezīmē četrus tematiskos virzienus, kuros iedzīvotāji saskata Jūrmalas kultūrprogrammas attīstības iespējas.

 

  • Kultūra un pārsteigums – neparastas un jaunas norises vietas (dabā, Jūrmalas apkaimēs, kaimiņu sētā, uz mūsu ielas, dzelzceļa stacijās, ūdenī, Jūrmalas virtuālā telpa u. c.), neparastas un pārsteidzošas formas (digitālā māksla, tehnoloģijas u. c.).
  • Kultūra un daba – kultūra kā līdzeklis klimata pārmaiņu novēršanai, pievēršot uzmanību tādiem aspektiem kā atkritumu šķirošana, ilgtspējīgs transports (dzelzceļš, velotransports), bioloģiskās daudzveidības saglabāšana u. c.
  • Kultūra un veselība – māksla kā veldzēšanās un sevis radoša pilnveidošana, sadarbība starp radošajām industrijām, zinātniekiem, uzņēmējiem, lai attīstītu kūrorta inovācijas, kultūra kā aktīva dzīvesveida veicinātājs.
  • Kultūra un koprade – savstarpējā sadarbība pilsētā: apkaimei ar apkaimi, kaimiņam ar kaimiņu, māksliniekam ar uzņēmēju, nevalstiskām organizācijām ar pašvaldību, dažādu iespēju, vecumu, kultūru iedzīvotāju sadarbība – visu iedzīvotāju kopā būšana. Sadarbība ar kaimiņu novadiem Latvijā, ar nacionāla mēroga kultūras organizācijām, sadarbība (tīklošanās) ar vienādi domājošiem Eiropas kultūras organizācijās, Latvijas un Eiropas pilsētās.

 

Ideju pieteikuma anketās tiek gaidītas visdažādākās idejas – gan mazās, gan ambiciozās un neparastās. Idejas, kas pauž Jūrmalas pilsētas unikalitāti Eiropas mērogā un uzrunā ne tikai jūrmalniekus un Latvijas iedzīvotājus, bet arī Eiropu kopumā un ir īstenojamas sadarbībā ar citām Latvijas pašvaldībām (piemēram, Talsu, Tukuma novads), organizācijām, Eiropas valstu partneriem. Iesniegtajām idejām jāatbilst kādam no četriem tematiskajiem virzieniem, ko iezīmējuši Jūrmalas iedzīvotāji.

 

Piedāvātās idejas tiks izvērtētas un apspriestas, lai iekļautu Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027 Jūrmalas pieteikumā. Īpaši augstu tiks vērtētas tās idejas, kuru īstenošanā iedzīvotāji paši ir gatavi piedalīties.

 

2027. gadā viena no Latvijas pilsētām kļūs par Eiropas kultūras galvaspilsētu, kas ir viena no zināmākajām Eiropas iniciatīvām. Tās mērķis ir sekmēt kultūru daudzveidību Eiropā un iedzīvotāju piederības sajūtu kopējai kultūrtelpai, kā arī veicināt kultūras lomu pilsētu ilgtermiņa attīstībā.

 

Eiropas kultūras galvaspilsētas konkurss ir unikāla iespēja starptautiski, īpaši Eiropas līmenī, popularizēt Jūrmalu kā vadošo Baltijas valstu kultūras un tūrisma galamērķi, kā arī spēcīgs stimuls un atbalsts pilsētas ekonomiskajai un uzņēmējdarbības attīstībai un iedzīvotāju piederības sajūtas veidošanai.

 

Papildus informācija: Jūrmalas pilsēta domes Kultūras nodaļas vadītāja Agnese Miltiņa agnese.miltina@jurmala.lv