Gatavību veidot ar Jūrmalu kopīgu pieteikumu konkursam “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” apstiprinājušas septiņas Kurzemes reģiona pašvaldības.

Pievienojoties Jūrmalai daudzveidīgas kultūras programmas piedāvājuma izstrādē un īstenošanā, partnerību “Eiropas kultūras galvaspilsētas” konkursā apstiprinājušas Tukuma, Talsu, Kandavas, Dundagas, Jaunpils, Engures un Rojas novada pašvaldības.

 

“Apvienošanos ar kaimiņu pašvaldībām redzam kā brīnišķīgu sadarbību un plašākas iespējas, veidojot kultūras programmu. Iespējas rodamas novadu bagātīgajā kultūras mantojumā, unikālajās tradīcijās un vienojošajā elementā – dabas resursi,” stāsta Jūrmalas pilsētas pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja Agnese Miltiņa. “Šobrīd esam sadarbības ceļa sākumā, taču jau tagad ir pārliecība, ka šis projekts dos radošu stimulu kopīgām idejām un jaunu tradīciju veidošanai un ieguvēji būsim visi neatkarīgi no konkursa rezultātiem.”

 

Katram novadam ir savas ieceres un attīstības iespējas nākotnē, un kopējās kultūras programmas veidošana ir vērtīgs atbalsts un stimuls iecerētā realizēšanai. Vairākos novados jau tiek plānota jaunu kultūras un mākslas vietu izveide, radīti jauni, Eiropas līmenī konkurētspējīgi kultūras notikumi, noris darbs kultūrvēsturiskā mantojuma un unikālo tradīciju saglabāšanā. Visiem sadarbības partneriem, kas apstiprinājuši kopīgu konkursa pieteikuma gatavošanu, ir vēlme sadarboties ar kaimiņu novadiem un kopā veidot daudzveidīgu kultūras programmu.

 

Jau ziņots, ka Jūrmalas pilsēta startēs “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” konkursā. Gatavojot pieteikumu konkursam, Jūrmalā veikts dažādu darbības jomu vērtējums, definēta pilsētas kultūras stratēģiskā attīstība, šobrīd noris kultūras aktivitāšu plāna līdz 2027. gadam izstāde. Kultūras programmas veidošanā iesaistīti iedzīvotāji – dažādu profesiju, sociālo grupu, paaudžu un tautību pārstāvji, kā arī vietējo kopienu un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

 

“Eiropas kultūras galvaspilsēta” ir Eiropas iniciatīva, kuras mērķis ir aizsargāt un veicināt kultūru daudzveidību Eiropā, vairot iedzīvotāju piederības sajūtu kopējai kultūras telpai un rosināt kultūras ieguldījumu pilsētu ilgtermiņa attīstībā ekonomiskajā un sociālajā jomā saskaņā ar pilsētu izstrādātajām stratēģijām un noteiktajām prioritātēm. 2027. gadā Eiropas kultūras galvaspilsētas nosaukums tiks piešķirts vienai Latvijas un vienai Portugāles pilsētai.