Atsaucoties Jūrmalas aicinājumam iesniegt idejas kultūras programmas veidošanai konkursa “Eiropas kultūras galvaspilsēta 2027” pieteikumam, iesniegtas vairāk nekā 280 dažādas idejas. “Ideju krātuve” joprojām ir atvērta, savu ideju kultūras, mākslas un sadarbības projektiem aicināti pieteikt, aizpildot anketu šeit

image

Pateicība jau iesniegto ideju autoriem – radošiem un aktīviem iedzīvotājiem, nevalstisko organizāciju pārstāvjiem, uzņēmējiem un kultūras iestāžu pārstāvjiem. Šobrīd kopumā saņemtas vairāk nekā 280 dažādas idejas – 155 idejas iesniegtas “Ideju krātuvē” tīmekļvietnē www.jurmala.lv, vairāk nekā 130 idejas paustas iedzīvotāju diskusijās astoņu radošo darbnīcu laikā.

 

Pieteikuma anketās minētas visdažādākās idejas – gan jaunu kultūras telpu izveide, izmantojot jau esošo infrastruktūru, gan brīvdabas kultūrvietu radīšana. Idejas par norisēm, kas tuvina dabai, veido dabai draudzīgu pilsētvidi un veicina veselīga dzīvesveida izvēli. Anketās iekļautas idejas – projekti kultūras mantojuma saglabāšanai un vēstures ekspozīciju veidošanai, arī radošu, neparastu aktivitāšu iedzīvotājiem veicināšanai.

 

Jūrmalas pilsētas aicinājumam piedalīties konkursa pieteikuma programmas sagatavošanā un īstenošanā ir atsaukušās septiņas Kurzemes reģiona pašvaldības – Tukuma, Talsu, Kandavas, Dundagas, Jaunpils, Engures un Rojas novadi –, līdz ar to “Ideju krātuve” joprojām ir atvērta un gaida jaunas idejas, kas būtu īstenojamas arī sadarbībā ar Jūrmalas kaimiņu novadu pašvaldībām.

 

Iesniegtajām idejām jāatbilst kādam no četriem tematiskajiem virzieniem, kuros aptaujātie Jūrmalas iedzīvotāji saskata kultūrprogrammas attīstības iespējas.

  • Kultūra un pārsteigums – neparastas un jaunas norises vietas (dabā, Jūrmalas apkaimēs, kaimiņu sētā, uz mūsu ielas, dzelzceļa stacijās, ūdenī, Jūrmalas virtuālā telpa u. c.), neparastas un pārsteidzošas formas (digitālā māksla, tehnoloģijas u. c.).
  • Kultūra un daba – kultūra kā līdzeklis klimata pārmaiņu novēršanai, pievēršot uzmanību tādiem aspektiem kā atkritumu šķirošana, ilgtspējīgs transports (dzelzceļš, velotransports), bioloģiskās daudzveidības saglabāšana u. c.
  • Kultūra un veselība – māksla kā veldzēšanās un sevis radoša pilnveidošana, sadarbība starp radošajām industrijām, zinātniekiem, uzņēmējiem, lai attīstītu kūrorta inovācijas, kultūra kā aktīva dzīvesveida veicinātājs.
  • Kultūra un koprade – savstarpējā sadarbība pilsētā: apkaimei ar apkaimi, kaimiņam ar kaimiņu, māksliniekam ar uzņēmēju, nevalstiskām organizācijām ar pašvaldību, dažādu iespēju, vecumu, kultūru iedzīvotāju sadarbība – visu iedzīvotāju kopā būšana. Sadarbība ar kaimiņu novadiem Latvijā, ar nacionāla mēroga kultūras organizācijām, sadarbība (tīklošanās) ar vienādi domājošiem Eiropas kultūras organizācijās, Latvijas un Eiropas pilsētās.

 

Piedāvātās idejas tiks izvērtētas un apspriestas, lai iekļautu Jūrmalas un sadarbības partneru – Kurzemes reģiona novadu – “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” konkursa pieteikumā. Ideju autori, kuru idejas varētu iekļaut pieteikumā, tiks uzrunāti individuāli, lai precizētu idejas saturu un iespējamo realizēšanu.

 

Jau ziņots, ka Jūrmalas pilsēta startēs “Eiropas kultūras galvaspilsētas 2027” konkursā. Gatavojot pieteikumu konkursam, Jūrmalā veikts dažādu darbības jomu vērtējums, definēta pilsētas kultūras stratēģiskā attīstība. Šobrīd noris kultūras aktivitāšu plāna līdz 2027. gadam izstāde, kura veidošanā iesaistīti iedzīvotāji – dažādu profesiju, sociālo grupu, paaudžu un tautību pārstāvji, kā arī vietējo kopienu un nevalstisko organizāciju pārstāvji.

 

Jautājumos par ideju iesniegšanu “Ideju krātuvē” aicināti sazināties ar Jūrmalas pilsētas domes Kultūras nodaļas vadītājas vietnieci Daci Ziemeli e-pastā dace.ziemele@jurmala.lv.