Informācija par aktuālajiem pašvaldības iepirkumiem.

image

Plāno pasākumus veselības veicināšanai

Tiek izvērtēti iepirkumu konkursā saņemtie pieteikumi Eiropas Struktūrfondu finansētā projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Jūrmalā” īstenošanai. Projektā paredzēta praktisku nodarbību organizēšana veselīga uztura jautājumos 1.–2. un 10.–11. klases skolēniem, interešu grupu veidošana senioriem, atbalsta grupas un praktiskas nodarbības bezdarbniekiem, trūcīgiem un maznodrošinātiem iedzīvotājiem ar dažādām saslimšanām, kā arī pareizas, veselīgas ēšanas nodarbības grūtniecēm, jaunajām māmiņām viņu un bērnu veselības veicināšanai.

 

Pārbūvēs ģimnāzijas un Ķemeru skolas ēkas

Jūrmalas pašvaldība plāno pārbūvēt Jūrmalas Valsts ģimnāzijas ēku. Ir izsludināts iepirkums ēkas pārbūves projekta izstrādei un būvdarbu autoruzraudzības veikšanai. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 13. oktobris. Būvprojekts jāizstrādā deviņu mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas, autoruzraudzība jāveic līdz objekta nodošanai ekspluatācijā (provizoriski – līdz 2019. gada decembrim). Pārbūvējot ēku, tiks paaugstināta tās energoefektivitāte, kā arī uzlabota mācību vide, plānots izveidot arī reģionālo metodisko centru. Lai netraucētu mācību procesu, būvdarbi paredzēti vairākās kārtās.

Ķemeru pamatskolas ēkas pārbūvei izsludināts būvprojekta izstrādes un būvdarbu autoruzraudzības iepirkums. Projektētājiem jāņem vērā, ka Ķemeru pamatskolas ēka ir vietējās nozīmes arhitektūras piemineklis. Būvprojekta izstrāde paredzēta desmit mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

 

Mežaparkā būs jauni koka celiņi

Turpinās koka seguma celiņu nomaiņa Dzintaru mežaparkā. Jaunie celiņi būs analogi pašreizējiem koka seguma celiņiem. Darbi jāpabeidz 12 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas. Pieteikumu iesniegšana – līdz 11. oktobrim.

 

Labiekārtos Kapteiņa Zolta piemiņas vietu

Izsludināts iepirkumu konkurss Kapteiņa Zolta piemiņas vietas labiekārtošanai Kaugurciemā saskaņā ar SIA “Multibau-projekts” 2016. gadā izstrādāto būvprojektu. Pašreiz tiek izvērtēti piedāvājumi. Darbu izpildes termiņš ir 14 mēneši no līguma noslēgšanas dienas.

 

Izstrādās jauniešu mājas Kauguros būvprojektu

Ir sākts darbs pie pilsētas atpūtas parka un jauniešu mājas izveides Kauguros. Notiek iepirkuma par būvprojekta izstrādi un būvdarbu autoruzraudzības piedāvājumu izvērtēšana. Atpūtas parks tiks sadalīts vairākās funkcionālās zonās. Organizētu sporta nodarbību zona veidota tiem, kas vēlas nodarboties ar sportu un fiziskiem vingrinājumiem veselības uzlabošanai trenera vadībā. Sporta un aktīvās atpūtas zonas galvenā auditorija būs pusaudži un pieaugušie, kas ciena veselīgu dzīvesveidu. Šeit tiks izveidots nūjotāju, skrējēju un gājēju celiņš, skrituļotāju trase un neliels skeitparks, un nodarbību vietas aktīvai atpūtai: strītbola laukums, trenažieru laukumi, iekārtas ielu vingrotājiem. Plānots ierīkot pikniku vietu vietējiem iedzīvotājiem. Iecerēts arī daudzfunkcionāls laukums ar paviljoniem, vieta nelieliem tirdziņiem un izstādēm, velosipēdu un skrituļslidu noma, vieta kafejnīcai. Mierīgā, klusā zona paredzēta atpūtai brīvdabā un bērnu rotaļām.

 

Vairāk informācijas sadaļā “Iepirkumi”.