No nākamā gada jūrmalniekiem būs nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) atvieglojums par zemes īpašumu 90% apmērā – tā ceturtdien, 26.oktobrī, lēma Jūrmalas pilsētas dome.

image

Atvieglojums 2018.gadā tiks piemērots tiem, kuri līdz 2017.gada 31.decembrim būs deklarējuši pamata dzīves vietu Jūrmalas administratīvajā teritorijā. Daudzbērnu ģimenēm turpmāk tiks piemērots 90% nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums gan zemei, gan ēkām.

 

Nodokļu atlaide vēl par piektdaļu samazinās nodokļu maksājumus vairāk nekā 14 tūkstošiem jūrmalnieku. “Atvieglojumu palielinām, lai nodokļu slogs jūrmalniekiem būtu samērīgāks un nodoklis – samaksājams,” uzsver Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis. Viņš arī norāda: “Valstī noteiktā kārtība, kā tiek rēķinātas kadastrālās vērtības, nav samērīga un uzliek iedzīvotājiem nesamaksājamu nodokļu slogu, ko bez atvieglojumu piešķiršanas cilvēki nevar samaksāt. Arī par savu vienīgo, paaudžu paaudzēs mantoto mājokli.”

 

Kopumā kopš 2012.gada NĪN atvieglojumus Jūrmalas pilsētā saņem vairākas nodokļu maksātāju grupas 25–90% apmērā. 90% atvieglojums par zemes īpašumu pienākas daudzbērnu ģimenēm, politiski represētām personām, ģimenēm, kurās ir pirmās vai otrās grupas invalīdi, maznodrošinātām personām u.c.

 

Nodokļu atlaide tiks piemērota Jūrmalas pilsētā deklarētajiem nodokļa maksātājiem, kas ir Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu, Šveices konfederācijas pilsoņi vai Latvijas nepilsoņi un kuri līdz 2017.gada 31.decembrim būs deklarējuši pamata dzīvesvietu Jūrmalā.

 

Jūrmalā ir 27 tūkstoši nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju (fiziskas personas). Ienākumi no nekustamā īpašuma nodokļa veido aptuveni astoto daļu no pašvaldības ieņēmumiem un 2017.gadā prognozēti aptuveni 10 miljonu eiro apmērā.

 

Grozījumi Jūrmalas pilsētas domes 2012.gada 11.oktobra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību" par atvieglojumu piešķiršanu stāsies spēkā pēc to publicēšanas izdevumā "Latvijas Vēstnesis".