No šā gada 1. marta var pieteikties tirdzniecības atļauju saņemšanai tirdzniecībai Jomas ielā, Vienības prospektā, 5.līnijā  un Dzintaru mežaparkā.

image

Interesentiem būs pieejamas tirdzniecības vietas:

 • Jomas ielā, Turaidas ielā,
 • Dzintaru mežaparkā,
 • Vienības prospektā pie izejas uz jūru,
 • 5.līnijā pie bērnu laukuma.

 

Pretendentiem, kuri vēlas saņemt sezonas tirdzniecības atļauju, no 2018.gada 1. līdz 15. martam jāiesniedz iesniegums Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jūrmalā, Jomas ielā 1/5 vai jānosūta iesniegums elektroniski  uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv, pievienojot šādus dokumentus:

 1. attiecīgās kartes izdruka ar vēlamo tirdzniecības vietas plānu,
 2. tirdzniecības vietas vizuālo risinājumu, norādot vietas platību un izskatu,
 3. tirgojamo preču piedāvājumu (foto, izdrukas, u.tml.),
 4. tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību (saskaņā ar 2017.gada 4.jūlija Ministru kabineta noteikumiem Nr. 396 “Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 12.maija noteikumos Nr.440 “Noteikumi par tirdzniecības veidiem, kas saskaņojami ar pašvaldību, un tirdzniecības organizēšanas kārtību””).

 

Ja uz vienu tirdzniecības vietu būs pieteikušies vairāki tirdzniecības dalībnieki, to dalība prioritārā kārtībā tiks izvērtēta pēc šādiem kritērijiem:

 1. ir iesniegti visi dokumenti atbilstoši Jūrmalas pilsētas domes 2015.gada 3.decembra saistošajiem noteikumiem Nr.44 “Par kārtību, kādā tiek organizēta ielu tirdzniecība un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā”,
 2. pretendents ir nokārtojis visas saistības ar Jūrmalas pilsētas domi, kā arī pirms iepriekšējās sezonas sākuma ir izņēmis tirdzniecības atļauju un noteiktajā termiņā veicis tirdzniecības atļaujas apmaksu,
 3. pretendents ir pieteicistirdzniecība uz maksimālo laika periodu, kas noteikts saistošajos noteikumos,
 4. amatniekiem – preces nav rūpnieciski ražotas, bet tiek tirgoti pašu izgatavoti mākslas un amatniecības priekšmeti.

 

Sezonas tirdzniecības vietu plāni pieejami mājas lapas sadaļā Atļaujas tirdzniecībai un pakalpojumiem. Tālrunis uzziņām 67511489.