Tāpat kā katru gadu, arī šogad laika periodā no 1. aprīļa līdz 30. septembrim būs spēkā speciāla kārtība transportlīdzekļu iebraukšanai īpaša režīma zonā Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, kad tajā atļauts iebraukt tikai ar caurlaidi.

image

Caurlaižu piešķiršanas kārtība nemainās

Kārtība, kādā jūrmalniekiem piešķir caurlaides, šogad paliek nemainīga – Jūrmalā deklarētajām personām un nekustamā īpašuma īpašniekiem (fiziskām personām) caurlaides bez maksas un bez pieteikuma reģistrē informācijas sistēma visiem Ceļu satiksmes drošības direkcijā (CSDD) reģistrētajiem īpašumā, valdījumā un turējumā esošajiem transportlīdzekļiem.

 

Noformējiet caurlaidi

Iepriekšējā gadā neskaidrības ir radījusi citām personām piederošo transportlīdzekļu lietošana. Tāpēc atgādinām, ka caurlaidi ar nodevas atbrīvojumu vienam CSDD reģistrētam lietošanā esošam transportlīdzeklim (piemēram, darba mašīnai) jūrmalnieks var saņemt tikai divos gadījumos:

  1. CSDD reģistrēta atzīme, ka par transportlīdzekli ir veikta uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa samaksa;
  2. CSDD uz jūrmalnieka vārda nav reģistrēti īpašumā, valdījumā vai turējumā esoši transportlīdzekļi un personai ir derīga vadītāja apliecība ar tiesībām vadīt atbilstošas kategorijas transportlīdzekli.

Ja ir spēkā kāds no minētajiem kritērijiem, jūrmalniekam ir jāiesniedz pieteikums e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.jurmala.lv vai jāaizpilda pieteikuma veidlapa kādā no Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centriem (Jūrmalas pilsētas domē Jomas ielā 1/5, Raiņa ielā 110 vai Tukuma ielā 30). Lūdzam neatlikt pieteikuma iesniegšanu uz pēdējo brīdi (to var izdarīt jau no 1.marta), jo caurlaidi reģistrē tikai pēc pieteikuma apstiprināšanas un samaksas par dokumentu apstrādi (3,40 eiro).

Tāpat kā iepriekš, arī šogad informācijas sistēma reģistrēs bezmaksas caurlaides juridisko personu īpašumā un turējumā esošajiem CSDD reģistrētajiem transportlīdzekļiem, ja šo personu juridiskā adrese ir reģistrēta Jūrmalā. Savukārt saistošajos noteikumos noteiktajos gadījumos atvieglojumi ir paredzēti jūrmalnieka ģimenes locekļiem – laulātajam, kā arī vecākiem un bērniem (skat. infografiku ).

 

Pārliecinieties par caurlaides derīgumu!

Pārliecināties par automātiski reģistrētās caurlaides derīgumu var šeit, ievadot transportlīdzekļa reģistrācijas numuru un reģistrācijas apliecības numuru vai autorizējoties ar internetbanku, e-ID karti vai e-paraksta viedkarti e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.jurmala.lv (sadaļā “Manas caurlaides” jābūt redzamai derīgai caurlaidei).

Ja pārbaudes rezultāts ir pozitīvs, tas nozīmē, ka jūrmalnieka transportlīdzeklim ir derīga caurlaide. Savukārt, ja pēc pārbaudes izrādās, ka caurlaide nav derīga, tam var būt vairāki iemesli:

  • persona neatbilst nodevas atbrīvojuma saņemšanas kritērijiem (piemēram, deklarētā dzīvesvietas adrese ir citā administratīvajā teritorijā, bet Jūrmalā ir reģistrēta tikai papildu adrese);
  • persona faktiski lieto transportlīdzekli, taču tas CSDD nav reģistrēts uz šīs personas vārda – caurlaidi lietošanā esošam transportlīdzeklim var saņemt tikai saistošajos noteikumos* īpaši noteiktajos gadījumos, iesniedzot pieteikumu un veicot samaksu par dokumentu apstrādi;
  • transportlīdzeklis ir noņemts no uzskaites – ar šādu transportlīdzekli nav atļauts piedalīties ceļu satiksmē, tāpēc caurlaide netiek piešķirta;
  • persona ir ieguvusi tiesības uz nodevas atbrīvojumu (piemēram, deklarējusi dzīvesvietu Jūrmalā vai iegādājusies jaunu transportlīdzekli) pēc 1. marta – tā kā transportlīdzekļi, kuriem reģistrējama automātiskā caurlaide, sākotnēji tiek identificēti pēc stāvokļa uz 1. martu, pēc šī datuma caurlaižu datus ir nepieciešams aktualizēt – to var veikt pats jūrmalnieks, autorizējoties e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.jurmala.lv vai vēršoties Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā. Ja tas nav izdarīts, arī nav jāsatraucas, jo brīdī, kad kameras pirmo reizi fiksēs transportlīdzekļa iebraukšanu Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā, informācijas sistēma automātiski reģistrēs caurlaidi.

Vienlaikus iesakām caurlaides derīgumam sekot līdzi arī nodevas sezonas laikā. Ja persona zaudēs tiesības uz nodevas atbrīvojumu vai tai atsavinās transportlīdzekli, informācijas sistēma automātiski anulēs caurlaidi. Piemēram, tēvs, kuram Jūrmalā pieder nekustamais īpašums, uzdāvina savu automašīnu Rīgā dzīvojošai meitai (īpašnieku maiņa ir reģistrēta CSDD), taču turpina ar šo automašīnu ikdienā pārvietoties. Tā kā transportlīdzekļa īpašnieks vairs nav jūrmalnieks, caurlaidi anulē. Ja šajā gadījumā ne tēvs, ne meita nenoformē jaunu caurlaidi (ar nodevas atvieglojumu vai nopērkot caurlaidi par pilnu maksu), iebraucot Jūrmalā ar šo transportlīdzekli, tiek pieļauts administratīvais pārkāpums.

Lai izvairītos no šādām nepatīkamām situācijām, aicinām jūrmalniekus e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.jurmala.lv reģistrēt savu e-pasta adresi, uz kuru caurlaides anulēšanas gadījumā tiks nosūtīta informācija.

 

Par vienreizējās iebraukšanas caurlaidēm

Lielākais jauninājums šogad ir vienreizējās iebraukšanas caurlaides aizstāšana ar dienas caurlaidi (nodevas apmērs nemainās – 2 eiro) bez iebraukšanas reižu ierobežojuma. Tas nozīmē, ka ar šo caurlaidi vienas dienas laikā iebraukt īpaša režīmā zonā Jūrmalā varēs vairākkārt. Piemēram, no Rīgas braucot ciemos pie draugiem, kas dzīvo Valteros, un tajā pašā dienā, līdz plkst. 24.00, atgriežoties atpakaļ, īpaša režīma zonu nākas šķērsot divas reizes (turpceļā – Priedaines kontrolpunktā un atpakaļceļā – Valtera prospektā). Šogad šādam braucienam jāiegādājas tikai viena dienas caurlaide (2017. gadā – divas caurlaides vienreizējai iebraukšanai), turklāt to var izdarīt arī savlaicīgi e-pakalpojumu portālā www.epakalpojumi.jurmala.lv, tajā norēķinoties ar internetbankas starpniecību vai ar norēķinu karti. Ir paredzēts arī jauns caurlaides veids – nedēļas caurlaide (10 eiro transportlīdzeklim ar pilnu masu līdz 3,5 t), kas ir derīga septiņas dienas.

 

Atvieglota caurlaižu reģistrēšana cilvēkiem ar invaliditāti

Šogad ir atvieglota caurlaižu reģistrēšana arī cilvēkiem ar invaliditāti, kuriem ir tiesības uz atbrīvojumu no nodevas samaksas. Ja līdz šim transportlīdzeklim, kas pārvadā I grupas invalīdus, bērnus invalīdus, kā arī invalīdus, kuriem ir apgrūtināta pārvietošanās, caurlaidi varēja pieteikt tikai uz konkrēto dienu, tad šogad minētajai personai ar invaliditāti ir tiesības reģistrēt caurlaidi visam nodevas periodam vienam šīs personas īpašumā, valdījumā vai turējumā esošam transportlīdzeklim.

2018. gadā turpināsies aktīvs darbs pie caurlaižu sistēmas pilnveidošanas, attīstot piedāvāto e-pakalpojumu klāstu, novēršot konstatētās kļūdas, kā arī izvietojot pilsētā jaunus caurlaižu iegādes automātus. Aktuālajai informācijai aicinām sekot līdzi interneta mājaslapā www.jurmala.lv.

 

Aicinām rūpīgi iepazīties ar nosacījumiem caurlaides saņemšanai! Detalizēta informācija pieejama šeit.