Soli pa solim pašvaldība aktīvi strādā Ķemeru attīstības plāna īstenošanai. 2016. gada nogalē sākta topošā izglītojošā dabas tūrisma centra ekspozīcijas tehniskā projekta izstrāde.

image

Interaktīvs, izglītojošs un iesaistošs dabas tūrisma objekts

Dabas tūrisma centra izveide ir daļa no Jūrmalas pašvaldības Ķemeru attīstības plāniem, kas paredz kurortoloģijas atdzimšanu un dabas tūrisma attīstību, sakārtojot Ķemeru vēsturisko infrastruktūru un saglabājot unikālās Ķemeru dabas vērtības. Iecerēts, ka dabas izglītības centrs apmeklētājiem tiks atvērts 2021. gadā.

 

“Jaunais centrs Ķemeros iecerēts kā unikāls Jūrmalas “enkurobjekts” – interaktīvs, izglītojošs un iesaistošs dabas tūrisma objekts, kura īstenošana palīdzēs atdzīvināt degradēto teritoriju Ķemeros,” skaidro Jūrmalas pilsētas domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis.

 

Izglītībai, izziņai un izklaidei

“Viens no būtiskiem virzieniem centra darbībā ir arī izglītība, dabaszinību apguve skolēniem, ko varēs īstenot ārpus izglītības iestāžu telpām. Centrs būs paredzēts ne tikai Jūrmalas iedzīvotājiem, bet arī Jūrmalas ciemiņiem – Latvijas un ārvalstu tūristiem, dabas draugiem, skolēniem un skolotājiem, jaunajiem zinātniekiem un ģimenēm ar bērniem. Būtisks ieguvums ir tas, ka līdz ar šī centra attīstību varēsim ievērojami palielināt tūrisma plūsmu, un tas sekmēs arī jaunu tūrisma produktu un uzņēmējdarbības vides attīstību Jūrmalā kopumā. Domājot par jauniem tūrisma produktiem, – Jūrmalā atrodas biznesa inkubators, tāpēc šeit pat uz vietas ir laba iespēja gan attīstīt, gan izmēģināt jaunus tūrisma produktus un pakalpojumus,” uzskata domes priekšsēdētājs Gatis Truksnis.

 

Dabas tūrisma centra koncepcijas un tā satura izveidei Jūrmalas pašvaldība ir piesaistījusi Latvijas Universitātes ekspertus. Pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Universitātes speciālistiem un dabaszinātņu ekspertiem jau šobrīd strādā pie centra satura izveides; tas būs interaktīvs, izklaidējošs, izglītojošs un sabiedrību iesaistošs. Ekspertu uzdevums būs izstrādāt koncepciju, kura ietver gan ekspozīciju veidošanu, gan mācību satura izstrādi skolēniem un studentiem, kas ļautu pielietot teorētiskās zināšanas praksē, izmantojot Ķemeru nacionālā parka unikālās vērtības. Papildus tam centrs sniegs iespēju sabiedrībai interaktīvā veidā izzināt un iepazīt dabu.

 

Sāk ekspozīcijas tehniskā projekta izstrādi

Izglītojošā dabas tūrisma centra ekspozīcijas tehnisko projektu izstrādā uzņēmums “Dd Project” kopā ar audiovizuālā aprīkojuma projektēšanas uzņēmumu „Solavi”. “Dd project” strādā pie ekspozīciju un izstāžu projektēšanas; uzņēmums rada kompleksus ekspozīciju projektus. “Dd project” pieredzi raksturo tādi projekti kā Rīgas Stradiņa Universitātes Anatomijas muzeja patstāvīgās ekspozīcijas tehniskais projekts, Latvijas Nacionālā kultūras centra tautas lietišķās mākslas izstādes projekts, Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pastāvīgā ekspozīcija, Aspazijas mājas digitālā ekspozīcija, Liepājas muzeja pastāvīgā ekspozīcija par Pagaidu valdību, Preiļu muižas kapelas kapeņu ekspozīcijas projekts un daudzi citi.

 

Inovatīva un saistoša arī pēc vairākiem gadiem

“Mēs esam tie, kuri izdomā, kā izskatīsies ekspozīcijas, kā konkrētais saturs tiks atrādīts, kādi mediji izmantoti, tajā skaitā jaunākās tehnoloģijas – dažādi interaktīvie elementi un multimediji,” skaidro “Dd Project” radošais direktors Jānis Mitrēvics. “Kad ir izdomāta ekspozīcijas koncepcija, mēs sekojam līdzi, lai arī ražošanas un montāžas darbi atbilstu iecerētajam un mērķis par ekspozīciju īstenotos nevainojami,” par darba procesu stāsta J. Mitrēvics.

 

“Darbs pie Ķemeru vides centra ekspozīcijas izstrādes mūsu komandai ir gan liels izaicinājums, gan milzīga atbildība vienlaikus. Tik vērienīgs projekts Latvijā ekspozīciju izveides jomā ir viens no pirmajiem. Jūrmalas dome pieņēmusi lēmumu attīstīt vides izglītības centru, projektēt un būvēt jaunu ēku, kas jau sākotnēji tiek plānota šādai konkrētai vajadzībai, un tas mūsu komandai uzliek vēl lielāku atbildību. Gala rezultātam ir jābūt mūsdienīgam un interesantam. Mūsu galvenais uzdevums jau šobrīd, projektējot ekspozīciju, domāt un paredzēt to, lai tā ir inovatīva un saistoša arī pēc vairākiem gadiem, kad tiks realizēta.

 

Pozitīvu uzsvaru gribētos likt uz Jūrmalas domes laikmetīgo pieeju darba organizācijai, jo jau šajā darbu posmā visi procesi rit kompleksi – tiek organizēta sadarbība ar arhitektiem, kas nozīmē, ka telpa nebūs pretrunā ar pašu ekspozīciju, bet veidosies kā viens veselums.”

 

“Dd Project” ekspozīcijas tehniskā projekta izstrādei jau ir piesaistījis dažādu jomu profesionāļus – māksliniekus, satura izveides un multimediju speciālistus. “No pieredzes zinām, ka patiesi kvalitatīvu un aizraujošu ekspozīciju iespējams radīt tikai ar īstu profesionāļu komandas palīdzību,” bilst uzņēmuma “Dd Project” radošais direktors J. Mitrēvics.

 

Pedagogi saskata daudzveidīgas iespējas izglītībai

Februārī Jūrmalā notika pirmās darba grupas sanāksme, kuru vadīja Jūrmalas pilsētas domes Attīstības pārvaldes vadītāja Gundega Ose un pašvaldības Projektu ieviešanas nodaļas vadītāja Baiba Birzniece; sanāksmē piedalījās ekspozīcijas tehniskā projekta izstrādātāji, “Dd Project” komanda – Jānis Mitrēvics, un satura speciālists Artis Svece. Artis Svece un Indra Āboliņa. Tā kā topošajam centram būtiska būs izglītojošā funkcija un to iecerēts izmantot izglītības programmu apguvei, uz sanāksmi bija aicināti arī skolu pedagogi.

 

Savu skatījumu par to, kādas varētu būt centra ekspozīcijas un kādu mācību priekšmetu apguvei tās varētu izmantot, sniedza Pumpuru vidusskolas skolotājas Vēsma Vijupe un Ausma Bruņeniece, Slokas pamatskolas un Ķemeru pamatskolas skolotājas Iveta Kravinska un Indra Krūmberga un Vaivaru pamatskolas skolotājs Jānis Ķirsis.

 

Mūsu pedagogi saskata ļoti daudzveidīgas iespējas centra piepildīšanai ar izglītojošu saturu. Tai jābūt vietai, kur skolēni varētu nodarboties ar pētniecību, iepazīties ar unikālajiem dabas resursiem Ķemeros un kūrorta vēsturi, centrā jābūt plašām iespējām lietot mūsdienu tehnoloģijas.

 

Piesaistīs ES līdzekļus

Kopējās izmaksas, kas ietver dabas tūrisma centra būvniecību, inženiertehnisko tīklu pilnveidi un teritorijas labiekārtojumu, kā arī būvprojekta izstrādi, plānotas vairāk nekā septiņu miljonu eiro apmērā. Tūrisma objektu un ekspozīciju Ķemeros paredzēts izveidot, piesaistot Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu un pašvaldības budžeta līdzekļus.