LIAA Jūrmalas biznesa inkubators līdz 19.martam aicina jaunos komersantus pieteikties dalībai inkubācijas programmā.

image

Uzņēmumiem, kas dibināti pēdējo 3 gadu laikā, piedāvājam bez maksas saņemt konsultatīvu un finansiālu atbalstu:

  • piedalīties inkubatora rīkotajās darbnīcās, semināros, aktivitātēs un tīklošanās pasākumos, kā arī tikties ar pieredzējušiem uzņēmējiem dažādās nozarēs,
  • iekārtot darba vietu atvērtajā birojā Jūrmalā vai izmantot telpas sanāksmju vajadzībām,
  • saņemt mentoru un ekspertu konsultācijas,
  • stiprināt savu sociālo kapitālu, sadarbojoties ar citiem uzņēmējiem.

 

Tāpat ar inkubatora atbalstu uzņēmējiem pieejami granti un līdzfinansējums 50% apmērā biznesa attīstībai nepieciešamajiem pakalpojumiem – mārketingam, grāmatvedībai, prototipēšanai, testēšanai, sertificēšanai, telpu nomai un citiem.

Kad uzņēmējs darbojies inkubatorā jau gadu, grantus piešķir arī iekārtu un aprīkojuma iegādei.

 

Komisija iesniegtos pieteikumus izvērtēs 18.aprīlī.

 

Inkubatorā nepārtraukti norit arī biznesa ideju autoru – fizisku personu uzņemšana pirmsinkubācijas programmā. Ja ideja ir, taču tās realizēšanai nepieciešamas papildu zināšanas un kontakti, 6 mēnešu garumā ikviens var saņemt konsultācijas, piedalīties aktivitātēs, izmantot biroja telpas un mentoru tīklu.

 

Lai pieteiktos inkubācijas vai pirmsinkubācijas programmās, aicinām sazināties un vienoties par tikšanās laiku ar inkubatora komandu:

e-pasts: jurmala@liaa.gov.lv

tālrunis: +371 62401097

facebook.com/LIAAJurmala/