Jauna kārtība licenču saņemšanā taksometru komercpārvadājumiem
Publicēts: ceturtdiena, 13.decembris, 2018
Kategorija: Pašvaldība

No 2019. gada 1. janvāra tiek mainīta speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes izsniegšanas kārtība pasažieru komercpārvadājumu veikšanai ar taksometriem Jūrmalas pilsētas administratīvajā teritorijā. Turpmāk speciālās atļaujas (licences) un licences kartītes vairs netiks izsniegtas papīra formā, bet gan tikai elektroniski.

Pieteikumu speciālās atļaujas (licences) lēmuma saņemšanai par licences kartītes piešķiršanu un pieteikumu licences kartītes izsniegšanai turpmāk būs jāiesniedz elektroniski, nosūtot parakstītu pieteikuma formu uz Jūrmalas pilsētas domes e-pastu pasts@jurmala.lv.

 

Lai nodrošinātu pakalpojuma pilnīgu elektronizāciju, pieteikums par licences kartītes izsniegšanu ir papildināts ar aili par avansa tāmes maksājuma veikšanai internetbankā saņemšanu elektroniski uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

Pēc apmaksas saņemšanas Jūrmalas pilsētas domē tās tiks sagatavotas elektroniski, ievadītas CSDD datu bāzē un izsniegto licenču kartīšu apkopojums tiks nosūtīts uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi.

 

Ja pārvadātājs nevelēsies izņemt kādu no sagatavotajām licences kartītēm, tā pārstāvim uz Jūrmalas pilsētas domes e-pastu pasts@jurmala.lv jānosūta iesniegums brīvā formā, norādot automašīnas reģistrācijas numuru. Iesniegums tiks pievienots pie saņemtā pieteikuma, un pārvadātājam tiks nosūtīta precizētā tāme.

 

Pēc lēmuma par licences izsniegšanu vai atteikumu izsniegt licenci pārvadātājs saņems paziņojumu uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi. Informācija par izsniegtajām, apturētajām un anulētajām licencēm tiek publicēta Jūrmalas pilsētas mājaslapā www.jurmala.lv sadaļā Speciālā atļauja (licence) pasažieru komercpārvadājumiem.

 

Norēķināties par izgatavotajām licences kartītēm varēs arī Jūrmalas pilsētas domes kasē, taču licences kartītes vairs netiks izsniegtas papīra formātā un nebūs nepieciešams doties uz Apmeklētāju apkalpošanas centru, lai tās saņemtu.

 

Neskaidrību un jautājumu gadījumā lūdzu sazināties ar Attīstības pārvaldes Tūrisma un uzņēmējdarbības attīstības nodaļas ekspertu Tomasu Beikuli, tomass.beikulis@jurmala.lv; tālr. 67511490, 22040931.

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE