Par nekustamā īpašuma nomu
Publicēts: piektdiena, 21.decembris, 2018
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas pilsētas muzejs organizē nomas objektu piedāvājuma atlasi nekustamā īpašuma nomai muzeja krājumu saglabāšanas funkciju izpildes nodrošināšanai.

image

Saskaņā ar Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumiem Nr.1191 „Kārtība, kādā publiska persona nomā nekustamo īpašumu no privātpersonas vai kapitālsabiedrības un publicē informāciju par nomātajiem un nomāt paredzētajiem nekustamajiem īpašumiem” (Noteikumi)

 

  1. Nomnieka nosaukums, adrese un kontaktpersona.

Nomnieks: Jūrmalas pilsētas muzejs, reģistrācijas nr. 90000056408, Tirgoņu iela 29, Jūrmala.

Tālrunis informācijai 67764746 vai 67761913, e-pasts: muzejs@jurmala.lv    

  1. Nomas objekta vēlamā atrašanās vieta.

Nomas telpai jāatrodas pēc iespējas tuvāk muzeja ēkai Tirgoņu ielā 29;

  1. Nomas objekta izmantošanas mērķis.

Telpas nomātas, lai nodrošinātu muzeja krājumu saglabāšanu;

  1. Paredzamā nomas līguma termiņš.

Nomas līguma termiņš – līdz tiks izpildīti muzejā veiktie būvdarbi;

  1. Nepieciešamā platība

Nepieciešamā platība 29,90 kv.m;

  1. Citas prasības, tai skaitā specifiskas prasības telpu nomas uzsākšanas brīdī.

Drošas un apkurināmas telpas.

   7. Nomas objekta piedāvājuma iesniegšanas termiņš.

 

Noteikumu 11.punkts (pretendenta piedāvājums – pielikums).

 

Nomas piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019. gada 18. janvārim.

 

Pretendenta piedāvājumu (pielikums) iesniegt slēgtā aploksnē, uz kuras norāda iznomāšanas pretendentu un atsauci uz nomnieka nomas sludinājumu.

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE