Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu
Publicēts: piektdiena, 21.decembris, 2018
Kategorija: Pašvaldība
Autors: Ilze Turka - BDR "Partnerība laukiem un jūrai"

Biedrība „Partnerība laukiem un jūrai” izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanas 8. kārtu  no 7.februāra līdz 7.augustam.

image

8.kārtā izsludinātais atbalsta apmērs sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas:

1.mērķim “Daudzveidīgas, jaunievedumiem atvērtas, uz esošajiem resursiem balstītas konkurētspējīgas uzņēmējdarbības attīstība” (EJZF 1.rīcība) ir 445842.53 EUR

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:

nepārtraukta projektu iesniegumu pieņemšana no 2019.gada 7.februāra līdz 7.augustam, saskaņā ar MK not.Nr.590 42.punktu

Projektu maksimālais īstenošanas termiņš:

Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

c) Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

                                 Izsludinātais atbalsta apmērs 

Atbalsta intensitāte

EJZF 1.rīcībā „ Ekonomiskās izaugsmes veicināšana piekrastes teritorijās”

445 842.53 EUR

30%, 50% ,70%, 80%

Vietējās rīcības grupas nosaukums un adrese,  kurā var iepazīties ar vietējās attīstības stratēģiju un iesniegt projektu iesniegumus papīra dokumenta formā

BDR “Partnerība laukiem un jūrai”, Talsu ielā 4, Tukums, 319.kabinetā

Kontaktpersona

Ilze Turka, tālr. 29528441; e-pasts: ilze.turka@plj.lv

 

Pilns sludinājuma teksts, atbalstāmās aktivitātes un stratēģija elektroniski pieejama:

www.plj.lv, www.lad.gov.lv

Projektu iesniegumus var iesniegt  elektroniski LAD elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

Jaunākās ziņas
IESAKĀM APMEKLĒT
jūlijs 2019
PILSĒTAS KARTE