Turpinās projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” realizācija
Publicēts: ceturtdiena, 14.marts, 2019
Kategorija: Pašvaldība

Šovasar, realizējot Eiropas Savienības atbalstīto projektu “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē”, tiks uzsākta Ķemeru ūdenstorņa restaurācija.

image

Patlaban noslēdzies iepirkuma “Būvdarbi Ķemeru parka teritorijā” konkurss un tiek vērtēti iesniegtie piedāvājumi. Apjomīgo būvdarbu iepirkumam savus piedāvājumus iesūtījuši 4 pretendenti. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti 2019.gada vasarā un ilgs 10 mēnešus.

 

Iepirkumā par būvdarbiem Ķemeru parka teritorijā kā viena no būvdarbu daļām ir iekļauta 2017. gadā SIA “Livland Group” izstrādātā būvprojekta “Ķemeru ūdenstorņa pārbūves un restaurācijas” darbi. Ķemeru ūdenstornī  plānots ierīkot tūrisma informācijas centru, muzeju par Ķemeru kūrorta un iedzīvotāju vēsturi, mainīgās ekspozīcijas mākslas zāli, kā arī atjaunot skatu platformas ūdenstorņa trešajā stāvā un uz jumta, kas būs brīvi pieejamas ūdenstorņa apmeklētājiem.

 

Projekta ietvaros paralēli notiek darbi pie SIA “Jaunromāns un Ābele” 2015.gadā izstrādātā būvprojekta “Mellužu estrādes restaurācija un tai pieguļošās teritorijas, tai skaitā Bāra ēkas atjaunošana”. Būvdarbus vienā no pilsētas nozīmīgākajiem pilsētbūvniecības pieminekļiem veic SIA “RERE MEISTARI”. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti līdz šī gada 31.maijam.

 

Mellužu estrādes un Ķemeru ūdenstorņa restaurācija notiek Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķa “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus” 2.kārtas projekta “Jaunu dabas un kultūras tūrisma pakalpojumu radīšana Rīgas jūras līča rietumu piekrastē” Nr.5.5.1.0/17/I/01 ietvaros. Projekts tiek īstenots partnerībā ar Jūrmalas pilsētas, Engures, Mērsraga un Rojas novada pašvaldībām.

 

Sadarbības partneri no Mērsraga lībiešu kultūrtelpas un nemateriālā mantojuma saglabāšanas veicināšanai veiksmīgi ir atjaunojuši brīvdabas estrādi “Jēgerleja”,  pabeigta Engures novada kultūras pieminekļa Šlokenbekas muižas jumta seguma un tornīša atjaunošana, kā arī nobruģēts muižas pagalms, šobrīd Engurē tiek labiekārtots kultūras mantojuma un kultūrvēsturiskās ainavas parks pie Kr.Valdemāra dibinātās jūrskolas un piekrasti raksturojošā dabas ainavas pludmale. Savukārt sadarbības partneri no Rojas turpina brīvdabas estrādes izbūvi.

 

Projekta mērķis ir veicināt reģiona sociālekonomisko attīstību, veicot ieguldījumus reģiona nozīmīgu kultūras mantojuma objektu saglabāšanā, attīstot tajos esošos un radot jaunus tūrisma pakalpojumus, kas nodrošinās šo objektu integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

 

IESAKĀM APMEKLĒT
maijs 2019
PILSĒTAS KARTE