Vēl līdz 20.septembrim var pieteikties dalībai pirmsinkubācijas un inkubācijas programmā Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras Jūrmalas biznesa inkubatorā. 

image

LIAA Jūrmalas biznesa inkubators izziņo 2019.gada rudens uzņemšanu un aicina jaunos uzņēmējus un biznesa ideju autorus pieteikties pirmsinkubācijas vai inkubācijas programmai. Pieteikumus var iesniegt arī klātienē jaunrades festivālā iNOVUSS Biznesa inkubatoru koprades terasē, kā arī elektroniski, nosūtot elektroniski parakstītu pieteikumu uz liaa@liaa.gov.lv līdz 2019.gada 20.septembra plkst.23.59.

 

Pirmsinkubācijas programma ir piemērota gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuras vēlas izvērtēt savas biznesa idejas dzīvotspēju. Sešu mēnešu garumā tā sniedz dalībniekiem visu nepieciešamo savas biznesa idejas attīstīšanai – aprīkotas darba telpas, mentoru un citu uzņēmēju atbalstu, seminārus un mācības par dažādām uzņēmējiem saistošām tēmām, kas palīdz risināt viņu biznesa izaicinājumus, kā arī vērtīgus kontaktus un dalību lielākajā jauno uzņēmēju kopienā Latvijā.

 

Inkubācijas programmā papildus pirmsinkubācijas atbalstam dalībnieks saņem 50% līdzfinansējumu biznesa attīstībai nepieciešamo pakalpojumu iegādei, piemēram, grāmatvedībai, telpu nomai, dizainam, mārketingam, tehnoloģiskajām konsultācijām un prototipu izstrādēm, sertificēšanai, laboratoriju izmaksām u.c. Tāpat iespējams grantu līdz EUR 10 000 pakalpojuma izmaksu segšanai un līdz EUR 5 000 ražošanas iekārtu un izejmateriālu izmaksu segšanai. Inkubācijas programmā aicināti pieteikties uzņēmumi, kuri nav reģistrēti ilgāk par trim gadiem.

 

Jūrmalas biznesa inkubatorā šobrīd ir 64 dalībnieki, no tiem 38 uzņemti inkubācijas programmā un 26 testē savas idejas dzīvotspēju pirmsinkubācijas programmā.

 

Dalībnieku vidū ir tādi uzņēmumi kā vegānu kosmētikas zīmols Vegan Fox, ēdamās kafijas zīmols Coffe Pixels, dabisku sīrupu un saldumu ražotājs Gi Line, interaktīva sejas kustību spēle un palīgs logopēdiem darbā ar bērniem CheeksUp, energoefektīvu moduļu māju ražotājs Scandi Home, universāls muslis brokastu un konditorejas izstrādājumu pagatavošanai Smalkais Muslis, iekārtas propāna gāzes izmantošanai dīzeļa dzinējos izstrādātāji Artusystem, komunikāciju prasmju attīstīšanas platforma Asya, kostīmu tērpu ražotāji Divendi un citi uzņēmumi.

 

LIAA Biznesa inkubatoru mērķis ir atbalstīt jaunu, dzīvotspējīgu un konkurētspējīgu uzņēmumu izveidi un attīstību, nodrošināt fiziskas personas un uzņēmumus ar uzņēmējdarbības uzsākšanai vai idejas attīstīšanai nepieciešamo vidi, koprades telpu, jauno uzņēmēju kopienu, konsultācijām, mācībām, tīklošanās pasākumiem par vispārīgiem uzņēmējdarbības jautājumiem, mentoru atbalstu un līdzfinansējumu biznesa attīstībai. LIAA Biznesa inkubatori ir finansēti ERAF projekta "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" ietvaros.

 

Vairāk par LIAA biznesa inkubatoriem: inkubatori.magneticlatvia.lv
Par pirmsinkubācijas programmu: youtu.be/sfsxK-CVCJQ
Par inkubācijas programmu: youtu.be/jTis0NTX_A0