Iedzīvotāju apkalpošana attālināti – pa tālruni un e-pastā
Publicēts: ceturtdiena, 8.oktobris, 2020
Kategorija: Pašvaldība

Jūrmalas pilsētas domē un tās iestādēs apmeklētāju apkalpošana notiek attālināti, sniedzot konsultācijas telefoniski vai ar e-pasta starpniecību.

 Iesniegumus Jūrmalas pilsētas domei un iestādēm var iesniegt:

  • klātienē,  ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai;
  • nosūtīt pa pastu uz iestādes oficiālo adresi;
  • nosūtīt elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi vai e-adresi, parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu un pievienojot laika zīmogu;
  • izmantojot portālu latvija.lv / iesniegums iestādei.

 

Jūrmalas pilsētas domes Apmeklētāju apkalpošanas centru tālruņi un e-pasta adreses:

  • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jomas ielā 1/5 – tālr. 67093816, 67093843, e-pasts:  dace.liepa@jurmala.lv;
  • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110 – tālr. 67738898, e-pasts: inguna.zena@jurmala.lv;
  • Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 30 (sākot no 2020.gada 1.decembra - Tukuma ielā 20) – tālr. 67751609, e-pasts: jana.lapteva@jurmala.lv.

Pie visiem Apmeklētāju apkalpošanas centriem ir izvietotas pasta kastītes, kur iedzīvotāji var ievietot sagatavotos iesniegumus.

Jūrmalas pilsētas domes e-pasts: pasts@jurmala.lv

 

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā lietas izskatīs pārsvarā bez procesa dalībnieku klātbūtnes (rakstveida procesā), izņemot īpašos gadījumos, kas saistīti ar bērnu vai aizgādnībā esošu personu veselības un dzīvības apdraudējumu. Lietas izskatīs klātienē, ievērojot visus valstī noteiktos drošības pasākumus.

Papildus, uz valstī noteiktās ārkārtējās situācijas laiku, konsultāciju sniegšana un apmeklētāju pieņemšana klātienē tiek atcelta. Nepieciešamības gadījumā aicinām sazināties pa tālruni 67761731 vai 28639787.

 

Labklājības pārvalde 

           Sociālās palīdzības daļa – tālr. 67767347

Sociālā darba daļa – tālr. 67767140  

Sociālo pakalpojumu daļa – tālr. 67767372

Asistentu pakalpojumi – tālr. 67806419

Sociālās integrācijas nodaļa – tālr. 67767347

Pakalpojumi bērniem ar invaliditāti – tālr. 23116565

           E-pasts: labklajibas.parvalde@jurmala.lv

 

Iesniegumus var ievietot pasta kastītē pie Labklājības pārvaldes ēkas durvīm Talsu šosejā 31, 25. korpuss.

Vairāk informācijas par Jūrmalas pilsētas domes Labklājības pārvaldes pakalpojumu sniegšanas kārtību ārkārtējās situācijas laikā.

 

Izglītības pārvalde

Jautājumos par pirmsskolas izglītību (pirmsskolas rindas, dokumentu noformēšana u.c.) – tālr. 67511493

Izglītības pārvaldes vadītājs – tālr. 67511492

Vispārējās izglītības nodaļas vadītāja – tālr.67511498

 

Dzīvokļu nodaļa

Dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos – tālr. 67093887

Dzīvokļu jautājumos – tālr. 67093951, 27892287

 

Dzimtsarakstu nodaļa

67752332, e-pasts dzimtsaraksti@jurmala.lv

 

Pilsētplānošanas nodaļa Edinburgas prospektā 75 

Apmeklētāju pieņemšana NEATLIEKAMĀ GADĪJUMĀ – pirmdienās plkst.14.00–18.00 un ceturtdienās plkst.9.00–12.00, iepriekš piesakoties pa tālruni vai e-pastā (tikšanās laiks nedrīkst pārsniegt 15 minūtes)

Vārds, uzvārds Amats Tālrunis Mob.tālrunis e-pasts

Vita Zvejniece

nodaļas vadītāja

 

27855015 (referentes tālrunis pierakstam)

anda.leisavniece@jurmala.lv

Dagnija Lielā

arhitekte

67754850

22004348

dagnija.liela@jurmala.lv

Indulis Rāts

arhitekts

67752380

29218128

indulis.rats@jurmala.lv

Edgars Šaripovs

arhitekta palīgs

65508716

 

edgars.saripovs@jurmala.lv

Inga Tramdaha

ainavu arhitekte

67752380

 

inga.tramdaha@jurmala.lv

Dace Briede

galvenā arhitekte

67751342

26513729

dace.briede@jurmala.lv

Rita Ansule

vecākā teritorijas plānotāja

 

29425622

rita.ansule@jurmala.lv

Ilze Karjuse

vecākā teritorijas plānotāja

67754071

25638713

ilze.karjuse@jurmala.lv

Solvita Beitāne

teritorijas plānotāja

67751590

20271667

solvita.beitane@jurmala.lv

Aina Birina

vecākā būvinspektore

67752423

26528969

aina.birina@jurmala.lv

Andris Mednis

būvinspektors

 

26646292

andris.mednis@jurmala.lv

Nauris Kuprišs

būvinspektora palīgs

67147595

29269272

nauris.kupriss@jurmala.lv

Edmunds Paksis

būvinspektora palīgs

67147595

25754340

edmunds.paksis@jurmala.lv

Tatjana Gerenovska

būvinspektora palīdze

67147597

25719093

tatjana.gerenovska@jurmala.lv

Juris Upmalis

būvinspektors

67752158

25404059

juris.upmalis@jurmala.lv

Andrejs Šantars

būvinspektors

67753437

27862887

andrejs.santars@jurmala.lv

Una Gorodecka

būvinspektora palīdze

67147597

25704209

una.gorodecka@jurmala.lv

Anita Naudiša

kultūrvēsturiskā mantojuma speciāliste

 

29445709

anita.maija.naudisa@jurmala.lv

Gundars Ūķis

vecākais konsultants

 

29125789

gundars.ukis@jurmala.lv

Andrejs Morozovs

konsultants

67753458

25606332

andrejs.morozovs@jurmala.lv

Aija Ceriņa

arhīviste

67147593

 

aija.cerina@jurmala.lv

Anda Leišavniece

referente

 

27855015

anda.leisavniece@jurmala.lv

Ina Jansone

apmeklētāju apkalpošanas speciāliste

67147592

 

ina.jansone@jurmala.lv

Indulis Vīdušs

būvinspektors

67753458

 

indulis.viduss@jurmla.lv

Kristīne Graudiņa

pilsētas galvenā māksliniece

67752458

 

kristine.graudina@jurmala.lv

 

 

SIA “Jūrmalas siltums”

Pārtraukta SIA “Jūrmalas siltums” klientu pieņemšana klātienē.

Lūgums jebkuru jautājumu gadījumā sūtīt e-pastu uz info@jurmalassiltums.lv vai zvanīt pa tālruni 67147141.

 

SIA "Jūrmalas ūdens"

           Sekretāre: 67811362; info@jurmalasudens.lv

tehniskais direktors: 67811361; guntis.klive@jurmalasudens.lv

‌Abonentu daļas līgumu daļa: 67811370; ligumi@jurmalasudens.lv

‌Abonentu daļas norēķinu daļa: 67811364; abonenti@jurmalasudens.lv

Tehniskā daļa (pierakstus veic un apmeklētājus pieņem tikai pirmdien, otrdien, ceturdien plkst.‌8.00–12.00 un 13.00–16,30): 371 67811363 ; 29104916; tehniskadala@jurmalasudens.lv; janis.livcans@jurmalasudens.lv; kristine.bendza@jurmalasudens.lv

Projektu ieviešanas vienība: 67811384, 29209695 ; project@jurmalasudens.lv

Meliorācijas sistēma: 67811383, 29215734; melioracija@jurmalasudens.lv

 

Atgādinām, ka, ienākot jebkuras iestādes telpās, jāveic roku dezinfekcija, obligāti jāvalkā sejas maskas un jāievēro divu metru distance.

IESAKĀM APMEKLĒT
jūnijs 2021
PILSĒTAS KARTE