SIA “Jūrmalas ūdens” septembrī noslēdza trīs līgumus par ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas tīklu izbūvi no Priedaines līdz Ķemeriem. Darbus plānots sākt oktobrī.

image

Tīklus paplašināšanās Bražciemā–Bulduros (arī Priedainē), Asaros–Ķemeros, Slokā un Vaivaros. Būvdarbus veiks SIA “Ostas celtnieks”, PS “RERE vide 1” un SIA “Binders”, būvuzraudzību – SIA “Lakalme”. Darbi jāpabeidz gada laikā no uzsākšanas.

 

Ar ES KF līdzfinansējumu

Īstenojot Eiropas Savienības Kohēzijas fonda (ES KF) līdzfinansēto projektu “Jūrmalas ūdenssaimniecības attīstība, IV kārta”, maijā un jūnijā sākta tīklu paplašināšana Dzintaros un Majoros, no Buļļuciema līdz Bulduriem, posmā Dubulti– Pumpuri, Valteri–Krastciems un Asaros.

Projekta kopējās izmaksas ir vairāk nekā 53 miljoni eiro, un tās tiks segtas no ES KF un SIA “Jūrmalas ūdens” līdzekļiem. Kopumā projektā plānots uzbūvēt 82 km ūdensapgādes tīklu, 91 km sadzīves kanalizācijas novadīšanas tīklu un 19 kanalizācijas sūkņu stacijas.

 

Drīzumā sāks tīklu izbūvi Priedainē

Būvniekam jāveic tīklu izbūve ielās, ūdensvada pievadus un sadzīves kanalizācijas atzarus izbūvējot līdz īpašuma robežai. Aicinām ne tikai Priedaines, bet arī citu apkaimju iedzīvotājus, gar kuru īpašumiem tiek izbūvēti tīkli, pārliecināties par sava pievada un atzara atrašanās vietu, lai vienkāršotu pieslēguma izbūvi un, iespējams, saīsinot trasi, samazinātu izmaksas. Šobrīd pievadu un atzaru vietas vēl var mainīt – aicinām sazināties ar SIA “Jūrmalas ūdens” Projekta ieviešanas vienību vai būvdarbu veicējiem, iesniedzot iesniegumu, norādot vēlamo pieslēguma vietu tīklu izbūves shēmā! Brīdī, kad sākas būvdarbi, to risināt var būt par vēlu. Tāpēc aicinām neatlikt to uz pēdējo brīdi un laikus interesēties par darbiem sava īpašuma tuvumā.

 

Kad sāks darbus konkrētās ielās?

Būvdarbu veicējs, uzsākot darbus, iesniedz būvdarbu izpildes grafiku, nosakot termiņu konkrētiem darbiem katrā ielā. Diemžēl dažādu iemeslu dēļ tas var mainīties vairākkārt, līdz ar to darbu veikšanas laiks var nedaudz atšķirties no plānotā.

Jūrmalnieki, kuru apkaimēs darbi jau ir uzsākti, izjūt būvdarbu radītos apgrūtinājumus, taču būvniekiem ir jānodrošina piekļuve īpašumiem, kā arī operatīvo dienestu transportlīdzekļu piekļuve jebkuram īpašumam.

 

Darbi objektā ne vienmēr ir vienkārši, jo komunikācijas jāiegulda vairāku metru dziļumā, bet ielas, kur tās jāizbūvē, ir šauras un ar jau esošām komunikācijām.

Aicinām iedzīvotājus izprast situāciju, jo pēc darbu pabeigšanas kvalitatīvu ūdensapgādes un sadzīves notekūdeņu novadīšanas pakalpojumu varēs saņemt aptuveni septiņi tūkstoši Jūrmalas iedzīvotāju.

 

Kad sākt izbūvi savā pagalmā?

Ūdenssaimniecības centralizētie tīkli projektā tiek nodrošināti līdz īpašuma robežai. Izbūvēt pievadu savā pagalmā var jau šobrīd, un pirmais solis ir tehnisko noteikumu pieprasīšana SIA “Jūrmalas ūdens” Tehniskajā daļā, kur bez maksas izsniegs arī ūdenssaimniecības komunikāciju izbūves shēmu darbiem pagalmā. Izvērtējot savas spējas, daļu darbu var veikt saviem spēkiem vai pieaicināt būvnieku. Svarīgi atcerēties: pēc pievada izbūves tas jāuzrāda SIA “Jūrmalas ūdens” speciālistam atklātā tranšejā, lai viņš varētu pārliecināties, ka izpildījums atbilst izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

 

Kad varēs saņemt ūdenssaimniecības pakalpojumus?

Ar to vien, ka darbi vienā konkrētā ielā ir pabeigti, nav pietiekami, jāpabeidz visi būvdarbi konkrētajā rajonā, jāveic normatīvajos aktos noteiktās pārbaudes, jāsaņem atbildīgo iestāžu atzinumi, un objekts jānodod ekspluatācijā.

 

Apkaimēs, kur darbi uzsākti šā gada maijā un jūnijā, pilnvērtīgi izmantot izbūvēto ūdenssaimniecības tīklu varēs nākamā gada maijā–jūnijā; vietās, kur darbus sāks oktobrī, – nākamā gada nogalē.

 

Vai pieslēgums jāierīko obligāti?

Iedzīvotāji, kuri izvēlas saglabāt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu, ir atbildīgi par savā mājsaimniecībā radīto notekūdeņu savākšanu un attīrīšanu, lai nepieļautu neattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē. Papildus valstī noteiktajām prasībām 24.05.2018. Jūrmalas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 20 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jūrmalas pilsētas pašvaldībā” nosaka būtiskus pienākumus ikvienam nekustamā īpašuma īpašniekam:

  • pārliecināties par krājtvertnes (izsmeļamās bedres) hermētiskumu: “[..] 35. Ja ekspluatētā decentralizētā kanalizācijas sistēma neatbilst šajos saistošajos noteikumos un normatīvajos aktos izvirzītajām prasībām, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieks vai valdītājs nodrošina tās atbilstību šo saistošo noteikumu un normatīvo aktu prasībām ne vēlāk kā līdz 2021. gada 31. decembrim”;
  • iesniegt apliecinājumu par decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju: [..] 36. Jūrmalas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs līdz 2019. gada 31. decembrim iesniedz Jūrmalas pilsētas sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam pirmreizējo decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas apliecinājumu saskaņā ar noteikumiem pievienoto paraugu (3. pielikums).”

 

Ņemot vērā situāciju ar neattīrītu notekūdeņu nonākšanu vidē, visticamāk, pārbaužu skaits un līdz ar to arī sodi par pārkāpumiem pieaugs. Jau šobrīd intensīvi tiek kontrolēti gan asenizācijas, gan sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, pēc tiem – arī atbildīgās iestādes un iedzīvotāji.

 

Aicinām būt atbildīgiem ne tikai pret savu un savu tuvāko veselību, bet arī vidi, kurā dzīvojam, un Jūrmalai kā kūrortpilsētai tas ir īpaši nozīmīgi.