Pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem no 2021. gada janvāra palielinās atalgojumu virs valstī noteiktās minimālās likmes. Atalgojums palielināts arī sociālajā aprūpē strādājošajiem. Lēmums pieņemts 22. decembra Jūrmalas pilsētas domes sēdē.

image

Pirmsskolas pedagogu, skolotāju logopēdu, sociālo pedagogu, izglītības psihologu un izglītības metodiķu amatalgas likmes ir palielinātas par 110 eiro, izglītības iestāžu struktūrvienību vadītājiem – par 120 eiro papildus valstī noteiktajam palielinājumam. Atalgojums palielināts arī pirmsskolas skolotāju palīgiem.

 

Pašvaldības veselības veicināšanas un sociālās aprūpes iestādē strādājošajiem – medicīnas māsām, sociālajiem rehabilitētājiem un sociālajiem aprūpētājiem – no nākamā gada janvāra amatalgas likmes ir palielinātas par 91 līdz 164 eiro.