Esam raduši lasīt veiksmes stāstus par mērķtiecīgiem jauniešiem, kuri sekmīgi mācās, iegūst labu izglītību un strauji gūst panākumus darbā. Taču var gadīties arī tā, ka izvēlētā studiju programma nav īsti tas, ko jaunietis vēlējies, pārtrauktas mācības 1. kursā un darbs arī vēl nav atrasts.

image

Situācijas un iemesli, kāpēc jaunietis nestrādā vai nemācās, var būt dažādi, taču ar savu iniciatīvu un līdzcilvēku atbalstu ir iespēja pilnveidoties, attīstīt talantu, sākt mācīties, apgūt profesiju un pilnvērtīgi iesaistīties sabiedrības dzīvē, veidojot gluži citu dzīves kvalitāti.

 

Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs īsteno projektu “Proti un dari!”, kurā aicina iesaistīties jauniešus vecumā no 15 līdz 29 gadiem (ieskaitot), kas nemācās, nestrādā, neapgūst arodu un nav reģistrēti Nodarbinātības valsts aģentūrā kā bezdarbnieki. Projekta mērķis ir motivēt un aktivizēt jauniešus pilnvērtīgi iesaistīties sabiedriskajos procesos, par pamatu ņemot katra jaunieša individualitāti.

 

Piedaloties projektā, katram jaunietim tiek izstrādāta individuāla programma līdz deviņiem mēnešiem, kas ir vērsta uz jaunieša prasmju apguvi un attīstību, lai viņš patstāvīgi spētu iekļauties darba tirgū, izglītības procesā vai jauniešu centru darbībā. Jauniešiem tiek nodrošinātas karjeras konsultantu un citu speciālistu konsultācijas, formālās, neformālās un ikdienas mācīšanās iespējas – tie ir dažādi kursi, kurus piemeklē atbilstoši spējām un vēlmēm, piemēram, valodu apguves, ēst gatavošanas, autobraukšanas apmācības, manikīra u. tml. Tāpat ir iespēja piedalīties dažādos pasākumos, tostarp nometnēs, semināros, sporta un kultūras pasākumos, kā arī strādāt brīvprātīgo darbu, iesaistoties nevalstisko organizāciju un jauniešu centru pasākumos.

 

Lai palīdzētu izvēlēties īsto profesiju, tiek organizētas ekskursijas uz jauniešu izvēlētajiem uzņēmumiem, ir iespēja strādāt īslaicīgu praksi vai apgūt arodu pie amata meistara. Iespējami arī citi, visdažādākie atbalsta pasākumi, kas palīdz risināt iemeslus, kādēļ jaunietis patlaban nestrādā un nemācās. Izstrādājot individuālu programmu, tiek piemeklētas tādas aktivitātes, kuras šīs problēmas risina, un izvirzīts mērķis. Piemēram, ja problēma ir nepietiekamas zināšanas darbā ar datoru, tiek piemeklēta iespēja apmeklēt datorapmācības kursus. Visas aktivitāšu izmaksas pilnībā tiek segtas no projekta līdzekļiem.

 

Projekta gaitā iepriekšējos gados bijuši vairāki veiksmes stāsti – jaunieši ir atraduši sev tīkamu darbu, iepazinuši jaunus draugus, uzsākuši vokālo prasmju attīstīšanu pie Latvijā pazīstamiem mūziķiem. “Projekts ļauj jaunietim izpausties – pateikt to, ko viņš domā, un uzzināt jauniešu iespējas. Piedaloties projektā, varēju uzlabot sadarbības iemaņas, esmu apguvis arī jaunas prasmes,” atzīst projekta dalībnieki.

 

Dalību projektā var pieteikt, rakstot uz e-pasta adresi jurmalas.protiundari@gmail.com vai zvanot pa tālruni 28744924 (projekta koordinatore Krista Japina).

 

Projektu "PROTI un DARI" administrē Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra, vairāk informācijas: jaunatne.gov.lv

 

Projektu “Proti un dari!” Jūrmalas Bērnu un jauniešu interešu centrs īsteno Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas perioda darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība”, 8.3.3. specifiskais atbalsta mērķis (SAM) “Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā”.