Jūrmalas pilsētas dome atbalstījusi projektu “Represēto personu diskusiju atbalsta grupa ar mērķi mazināt pārdzīvojumu pieredzes radīto stresu”.

image

Sākot no  12.aprīļa, notiks iknedēļas nodarbības ar tējas pauzi Jūrmalas Valsts ģimnāzijas telpās Raiņa ielā 55, otra grupa darbosies Aizputes ielā 1A.  Lūdzu pieteikties pie projekta vadītājas Māras Vidneres, tālr. 29486006 vai 67753139, vai projekta koordinatores Larisas Koroļčukas, tālr. 28209883; e-pasts: ihspp@sppa.lv.

 

Atbalsta grupu vadīs profesore Māra Vidnere. Projekts ilgs no 2018.gada aprīļa līdz 2019.gada martam, 2018.gada rudenī tiks organizēti arī četri semināri, kas palīdzēs apzināt politiski represēto personu atspoguļoto vēstures skatījumu.

 

Politiski represēto cilvēku dzīves pieredze ir latviešu tautas vēstures dziļākā  sāpe, un to apzināšana ir ne tikai pienākums pret tautu, bet arī zinātnes uzdevums, kas ievērojami var ietekmēt tautas tālāko attīstību. Tā ir tautas vēsturiskā atmiņa, kas nepieciešama nācijas atveseļošanās, humānas cilvēku saskarsmes un multikulturālas izziņas paplašināšanai.