Sākot ar 23. aprīli, līdz 23. maijam Jūrmalas pilsētā notiks ikgadējais Spodrības mēnesis.

image

Jūrmalas pilsētas dome sadarbībā ar atkritumu apsamniekotāju SIA “Clean R” Spodrības mēneša laikā nodrošinās bezmaksas lielgabarīta atkritumu savākšanu. Lielgabarīta atkritumi ir liela izmēra sadzīves atkritumi, kurus to apjoma dēļ nevar ievietot atkritumu konteinerā, – piemēram, skapītis, gulta, krēsls, matracis, citas nolietotas mēbeles un to daļas, u. tml.

 

Lielgabarīta atkritumus izvedīs pēc iepriekšēja pieteikuma. Pieteikumus lielgabarīta atkritumu izvešanai Jūrmalas pilsētas pašvaldības Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa pieņem no 23.aprīļa līdz 3.maijam pa tālr.67093985, 67093877, 67093855, 67093945 vai e-pastā einars.bucs@jurmala.lv, ieva.gulbe@jurmala.lv, ralda.berzina@jurmala.lv, ingrida.grike@jurmala.lv. Pieteikumā jānorāda adrese, kur atrodas lielgabarīta atkritumi, un to daudzums.

 

Atkritumu apsaimniekotājs SIA „Clean R” no 7. līdz 21.maijam nodrošinās iepriekš pieteikto lielgabarīta atkritumu savākšanu bez maksas.

 

Atkritumu izvešanu kontrolēs pašvaldības Pilsētsaimniecības un labiekārtošanas nodaļa sadarbībā ar Pašvaldības policiju, kuras uzdevums ir uzraudzīt neatļautu atkritumu izvietošanu ielu zaļajās zonās.

 

Ja nepieciešams izvest cita veida atkritumus, piemēram, zaļos atkritumus (zari, koku lapas, nopļauto zāli), būvgružus, bīstamos atkritumus (riepas, šīferis, eļļas), elektrotehniku, u. tml., aicinām sazināties ar sadzīves atkritumu apsaimniekotāju SIA „Clean R” pa tālr. 67111001. Šie atkritumi tiek apsaimniekoti citā veidā – atbilstoši frakcijai, veidam un atkritumu apsaimniekotāja noteiktajam tarifam.